Kemijsko-tehnološki fakultet

Obavijest o obrani doktorske disertacije Anite Bašić, dipl. ing.

Napisao/la Antonia Plazonić Parađina on .

OBAVIJEST O OBRANI DOKTORSKE DISERTACIJE

U ponedjeljak 5. lipnja 2023. godine u 10:15 sati, u predavaonici E402 Kemijsko-tehnološkog fakulteta u Splitu, doktorandica poslijediplomskog sveučilišnog studija „Kemijsko inženjerstvo u razvoju materijala i zaštiti okoliša“ Anita Bašić, dipl. ing. pristupit će obrani doktorske disertacije pod naslovom

„Kinetička analiza sorpcije bakrovih iona na zeolitu NaX u kotlastom reaktoru
pri različitim hidrodinamičkim uvjetima“

pred Povjerenstvom za obranu doktorske disertacije u sastavu:

1. izv. prof. dr. sc. Marija Ćosić, Kemijsko-tehnološki fakultet u Splitu,
2. prof. dr. sc. Ana Vrsalović Presečki, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije u Zagrebu,
3. izv. prof. dr. sc. Mario Nikola Mužek, Kemijsko-tehnološki fakultet u Splitu.

Zamjenski član: prof. dr. sc. Nenad Kuzmanić, Kemijsko-tehnološki fakultet u Splitu.

Dekan, prof. dr. sc. Matko Erceg