Kemijsko-tehnološki fakultet

Poziv na javno izlaganje Kemijskog seminara II doktorandice Glorije Zlatić

Napisao/la Marika Grubišić on .

Sukladno čl. 24 Pravilnika o sveučilišnim poslijediplomskim (doktorskim) studijima na Kemijsko-tehnološkom fakultetu u Splitu i Elaboratu o studijskom programu Poslijediplomskog sveučilišnog doktorskog studija Kemija mediteranskog okoliša pozivate se na

JAVNO IZLAGANJE KEMIJSKOG SEMINARA II

 doktorandice Glorije Zlatić, mag. biol. et chem. pod naslovom „Utjecaj ekstrakta slatkog pelina (Artemisia annua L.) na formiranje oksidnog filma legure Al 5083 u umjetnoj morskoj vodi u prisutnosti bakterije Pseudomonas aeruginosa“ koje će se održati 13. lipnja 2023. godine u 12:00 sati u predavaonici E401.

Voditeljica doktorskog studija
Kemija mediteranskog okoliša
Prof. dr. sc. Vesna Sokol