Kemijsko-tehnološki fakultet

Nastupno predavanje - dr. sc. Mirko Marušić, v. pred.

Napisao/la Antonia Plazonić Parađina on .

Temeljem članka 2., 3., 4., 5., 6., Odluke Rektorskog zbora o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna zvanja, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja (NN br. 129/05)
POZIVAM
Vas na
NASTUPNO PREDAVANJE

dr. sc. Mirka Marušića, v. pred.
u postupku izbora na znanstveno-nastavno radno mjesto I. vrste – docent iz Interdisciplinarnog područja znanosti, znanstveno polje Obrazovne znanosti (izborna polja: Pedagogija i Fizika) za rad u Zavodu za fiziku, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, koje će se održati u utorak, 21. svibnja 2024. godine u amfiteatru A02 s početkom u 11:15 sati.

Povjerenstvo za provedbu nastupnog predavanja u sastavu:
  1. doc. dr. sc. Martina Perić Bakulić, Kemijsko-tehnološki fakultet u Splitu                                                                   (znanstveno područje prirodne znanosti, polje fizika)
  2. doc. dr. sc. Ivana Weber, Prirodoslovno-matematički fakultet u Splitu                                                                     (znanstveno područje prirodne znanosti, polje fizika)
  3. izv. prof. dr. sc. Morana Koludrović, Filozofski fakultet u Splitu                                                                               (znanstveno područje društvene znanosti, polje pedagogija)

predložilo je pristupniku temu nastupnog predavanja:

"VALNA PRIRODA SVJETLOSTI"

Predavanje je namijenjeno studentima I. godine sveučilišnih prijediplomskih studija Kemija i Kemijska tehnologija, smjer: Kemijsko inženjerstvo i smjer: Zaštita okoliša te će se održati u okviru redovite nastave iz predmeta “Fizika II”.
                                                                                                   
                                                                                                      Dekan
                                                                                                      prof. dr. sc. Matko Erceg, v.r.