Eduroam

Napisao/la Verica Vučičić on .

Na fakultetu je omogućena usluga Eduroam. Usluga eduroam je sigurna, jednostavna i za krajnjeg korisnika potpuno besplatna usluga pristupa Internetu. Namjenjena je korisnicima iz sustava znanosti i obrazovanja. Trenutno je dostupna na brojnim lokacijama u Hrvatskoj te na više od 10000 lokacija diljem svijeta.

Za korištenje eduroam usluge potrebno je posjedovati odgovarajući elektronički identitet.

Za korisnike iz Republike Hrvatske to je elektronički identitet u sustavu AAI@EduHr.

Konfiguriranje klijenta za uslugu Eduroam

Korisnikov uređaj treba biti ispravno konfiguriran. U tu svrhu potrebno je koristiti installer alat. Za pristup installer alatu dovoljna je bilo kakva veza na Internet.

Krajnji korisnici koji posjeduju elektronički identitet u sustavu AAI@EduHr installer alatu mogu pristupiti na adresi http://installer.eduroam.hr/.

Na toj stranici treba odabrati - Preuzimanje postavki, logirati se sa AAI@EduHr korisničkim računom i odabrati tip pristupa i odgovarajući operacijski sustav.

Za sva pitanja i nejasnoće upute se nalaze na adresi http://www.eduroam.hr/