Izdavanje e-potvrda na Studomatu

Napisao/la Anđela Jurić on .

Poštovani studenti Kemijsko-tehnološkog fakulteta u Splitu,

od danas vam je na Studomatu ponuđena nova opcija Zahtjev za izdavanjem potvrda s elektroničkim pečatom koja omogućuje da putem Studomata predate zahtjev za izdavanjem potvrde s elektroničkim pečatom.

  • U sustavu ISVU studentu su na Studomatu dostupne četiri nove vrste potvrda sa elektroničkim pečatom: Potvrda o upisu za internacionalnu uporabu, Potvrda o upisu s prijepisom ocjena za internacionalnu uporabu, Potvrda o upisu, Potvrda o upisu s prijepisom ocjena.
  • E-potvrde se dostavljaju studentima na službeni e-mail kojeg imaju na fakultetu
  • E-potvrde se izdaju bez svrhe
  • Provjera autentičnosti potvrde se može napraviti na adresi: https://www.isvu.hr/provjeraepotvrda/
  • E-potvrda treba stići na službeni mail studenata u roku od 10 minuta od slanja zahtjeva.
  • Odabirom opcije Pregled zahtjeva za izdavanjem potvrda s elektroničkim pečatom na Studomatu student može pregledavati svoje zahtjeve - na koju vrstu potvrde se odnose, za koji jezik, kada je zahtjev postavljen, kada je obrađen, u kojem je statusu i slično.
  • Ako student ne dobije e-mail sa e-potvrdom treba se obratiti referadi koja mu može izdati potvrdu.
  • 4 - Kvalitetno obrazovanje