Promjena rasporeda za 12.03.2019.

Napisao/la Josip Belas on .

Došlo je do promjena u rasporedu prema sljedećem:

12.03.2019.

-
Sva predavanja iz Amfiteatra A02 će se održati u Amfiteatru A03 u istom rasporedu.

S poštovanjem,
Studentska služba KTF-a

e-Razmjena studentskih ocjena

Napisao/la Josip Belas on .

Od dana 21. veljače 2019. godine, studentima KTF-a dostupna je nova usluga: e-Razmjena studentskih ocjena preko EMREX mreže.

Putem portala e-Građani možete besplatno zatražiti elektronički prijepis ocjena u svrhu razmjene ocjena između KTF-a i visokog učilišta na kojem ste proveli dio studija u sklopu programa studentske razmjene.

Obavijest studentima III. godine Stručnog studija Zaštita i oporaba materijala

Napisao/la Ana Šćepanović on .

Dragi studenti,

zbog spriječenosti predmetnog nastavnika, dana 07. ožujka 2019. godine predavanje i seminar iz kolegija "Osnove poduzetništva" neće biti održani. Studenti će biti naknadno obaviješteni o održavanju nadoknade iz istoga.

S poštovanjem,

Studentska služba

Natječaj za dodjelu stipendije Sveučilišta u Splitu u akademskoj godini 2018./2019.

Napisao/la Josip Belas on .

Na temelju članka 5. Pravilnika o stipendiji studentima Sveučilišta u Splitu od 20. prosinca 2018. godine, raspisuje se Natječaj za dodjelu stipendije Sveučilišta u Splitu u akademskoj godini 2018./2019. Sveučilište u Splitu, sukladno odredbama Pravilnika, raspisuje Natječaj za dodjelu 125 stipendija. Stipendije se dodjeljuju za razdoblje od 1. listopada 2018. do 30. rujna 2019. Ukupni godišnji iznos stipendije po studentu iznosi 9.600,00 kuna, odnosno 800,00 kuna mjesečno.

Prijave na Natječaj podnose se od dana objave do zaključno 1. veljače 2019. godine, osobno ili preporučenom poštom na adresu:  Sveučilište u Splitu, Poljička cesta 35, 21 000 Split, Služba protokola, na posebnim obrascima koji su sastavni dio ove obavijesti, a nalaze se u prilogu.

Odluka o dodjeli stipendija bit će objavljena na oglasnoj ploči (Split, Poljička cesta 35) i na mrežnoj stranici Sveučilišta u Splitu (www.unist.hr) dana 20. veljače 2019. godine te se neće dostavljati kandidatima na njihove adrese.

Za sve dodatne informacije obratiti se Gabrijeli Budimir, tel. 558-220 e-mail: gabrijela@unist.hr ili Silviji Rančić, tel: 558-214, e-mail: srancic@unist.hr.

Vezani dokumenti:

Izjava_Stipendija_2018_2019_Obrazac_S_copy.doc 
Natječaj_stipendije_2018._2019_copy.pdf
Pravilnik_o_stipendiji_studentima_Sveučilista_u_Splitu_od_20_copy.pdf
Prijava_i_Potvrda_Stipendija__2018_2019_obrazac_K2_copy.docx
Prijava_i_Potvrda_Stipendija_2018_2019_obrazac_K1_copy.docx
Privola_Stipendija_2018_2019_obrazac_P_copy.doc

Objava o pomicanju crta na rang-listama za dodjelu državnih stipendija u STEM područjima znanosti

Napisao/la Josip Belas on .

 

Poštovani studenti,

obavještavamo Vas kako su odlukom Povjerenstva za dodjelu državnih stipendija u STEM područjima znanosti danas pomaknute crte na rang-listama za dodjelu državnih stipendija u STEM područjima znanosti za akademsku godinu 2018./2019.

Odluka o pomicanju crta na rang-listama donosi se u skladu s člankom 7. stavkom 11. Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava redovitih studenata na državnu stipendiju u STEM područjima znanosti <https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2018_08_78_1592.html>(Narodne novine broj, 78/2018.). Rang-liste dostupne su na poveznici  https://stemstipendije.mzo.hr/ 

Studenti svojim AAI@EduHr elektroničkim identitetom pristupaju Sustavu državnih STEM stipendija na poveznicihttps://stemstipendije.mzo.hr te svojom identifikacijskom oznakom provjeravaju svoje mjesto na rang-listi. Studenti koji su na rang-listi u sklopu kvote za određeno područje i godinu studija, odnosno iznad praga za ostvarivanje prava na stipendiju, obavijestit će se na adresu elektroničke pošte da su ostvarili pravo na državnu stipendiju. 

Zaprimanje e-poruke nije preduvjet za ostvarivanje prava na državnu STEM stipendiju te svi studenti, neovisno o zaprimanju predmetne obavijesti, mogu svoje podatke provjeriti na poveznici https://stemstipendije.mzo.hr/. Ako student koji je ostvario pravo na državnu STEM stipendiju želi prihvatiti stipendiju, nužno je da do srijede 30. siječnja 2019. godine do 12 h na poveznici https://stemstipendije.mzo.hr/ ,kojoj pristupa prijavom sa svojim AAI@EduHr elektroničkim identitetom, označi izjave koje prethode prihvaćanju Uvjeta stipendiranja, prihvati Uvjete stipendiranja te da upiše svoj IBAN žiroračuna.  Prihvaćanje uvjeta stipendiranja smatra se činom sklapanja ugovora.

Ako u navedenom roku student ne prihvati Uvjete stipendiranja, smatrat će se da ne prihvaća državnu stipendiju te će obavijest o ostvarivanju prava na državnu stipendiju dobiti sljedeći student na rang-listi ispod praga do ispunjenja kvote.