217. kolokvij

Napisao/la hkd on .


Hrvatsko kemijsko društvo - Split  
poziva Vas na Izbornu skupštinu i svoj 217. kolokvij koji će se održati u četvrtak 24. veljače 2022.; 13.15 sati u amfiteatru A02, Kemijsko-tehnološkog fakulteta u Splitu, Ruđera Boškovića 35.
         Predloženi dnevni red:
1. Izbor zapisničara i ovjerovitelja zapisnika
2. Izvješće Predsjednice o radu HKD-Split
3. Izvješće Nadzornog odbora
4. Izbor predsjednika, dopredsjednika, tajnika, te članova Upravnog i Nadzornog odbora
5. Razno
Po završetku Izborne skupštine predavanje pod naslovom:
“Sintetski molekulski strojevi pogonjeni svjetlom”
održat će doc. dr. sc. Marina Tranfić Bakić, Kemijsko-tehnološki fakultet u Splitu, Zavod za biokemiju.
Kolokvijem će predsjedavati prof. dr. sc. Mladen Miloš, Kemijsko-tehnološki fakultet u Splitu.
Molimo o navedenom predavanju obavijestite sve zainteresirane kolege u Vašoj sredini.
Sažetak predavanja:
Rotaksani su vrsta mehanički međuzaključanih molekula (engl. Mechanically Interlocked Molecules, MIMs) u kojima makrociklički prsten okružuje molekulsku osovinu. Kemijska svojstva ovakvih molekulskih arhitektura određena su supramolekulskim nekovalentnim interakcijama između prstena i osovine koji su međusobno prostorno isprepleteni.
Upravo zahvaljujući svojim specifičnim strukturnim svojstvima, ali i mogućnosti da kao odgovor na različite vanjske kemijske ili fizikalne stimuluse obave određenu funkciju, te širokim mogućnostima dizajna kako bi se dobili sustavi točno traženih svojstava, rotaksani su kroz posljednja tri desetljeća našli čitav niz primjena te postali centar istraživanja u supramolekulskoj kemiji. Budući da se radi o dinamičkim strukturama, pažljivim dizajnom uz primjenu odgovarajućih vanjskih stimulusa može se postići fina kontrola gibanja pojedinih komponenti rotaksana čime se otvaraju vrata jednom od važnih izazova moderne nanokemije: upravljanje gibanjem na molekulskoj razini.
slika 217U ovom predavanju bit će predstavljeni recentni primjeri molekulskih strojeva koji kao odgovor na svjetlost daju gibanje makrocikličkog prstena. U ovakvim sustavima kombinacija fotokemijskih procesa i procesa samoudruživanja daje dinamički reakcijski ciklus u kojem se energija svjetlosti koristi kako bi sustav mogao autonomno raditi u termodinamički neravnotežnim uvjetima. Ovakvi sustavi imaju veliki potencijal primjene, primjerice za unaprjeđenje katalitičkih procesa, u znanosti o materijalima, za konverziju energije, u robotici i medicini.
Predsjednica HKD-Split:
izv. prof. dr. sc. Lea Kukoč Modun