Promjena termina kolokvija iz vježbi Polimerizacijskih procesa

Obavještavaju se studenti prve godine diplomskog studija kemijske tehnologije (smjer: Materijali) da se u četvrtak (24.10.2019.) neće održati kolokvij zbog najavljenog štrajka. Sukladno novonastaloj situaciji kolokvij grupe A održat će se tijekom vježbi u ponedjeljak (28.10.2019.), a kolokvij grupe B i novi kolokvij grupe A u srijedu (30.10.2019.) u 12:00 u nekoj od slobodnih predavaonica. Daljnji kolokviji održavat će se srijedom u 12:00, a za predavaonicu ćete biti naknadno obaviješteni.

                                          Voditeljica vježbi:

                               doc. dr. sc. Sanja Perinović Jozić

U Splitu, 23.10.2019.

Raspored predavanja iz Premaza i Polimernih materijala 3_SZOM

Obavještavaju se studenti treće godine stručnog studija Zaštita i oporaba materijala da su predavanja iz Premaza prebačena u termin 15:15-17:00, a predavanja iz Polimernih materijala u termin 17:15-19:00. Predavaonica nije promijenjena (E407). Predavanja iz Polimernih materijala se nalaze u Nastavnim materijalima Zavoda za organsku tehnologiju pod nazivom Polimerni_materijali_2018_2019.