Prof. dr. sc. Sandra Svilović

Napisao/la Sandra Svilović on .

Indeks Članka

 

Clipboard01 Sandra Svilović

Adresa: Ruđera Boškovića 35 (soba C406)

Telefon: 021/329-431

E-mail: sandra@ktf-split.hr


Datum (od-do): 23.07.2009

Naziv organizacije: Kemijsko- tehnološki fakultet u Splitu

Tema: Studij kinetike ionske izmjene bakra na zeolitu NaX

Akademski stupanj: doktorica znanosti

Datum (od-do): 18.01.2005 

Naziv organizacije: Kemijsko- tehnološki fakultet u Splitu

Tema: Modeliranje kinetike reakcije i aktivnosti katalizatora 

Akademski stupanj: magistar znanosti

Datum (od-do): 11.03.1999 

Naziv organizacije: Kemijsko- tehnološki fakultet u Splitu

Tema: O prikladnosti sabouraud agara za brojanje kvasnica Saccharomyces Cerevisiae  tijekom glavnog vrenja mošta

Akademski stupanj: diplomirani inženjer kemijske tehnologije


 

Datum (od– do)  01.06.2000-

Poslodavac i adresa poslodavca:  Kemijsko-tehnološki fakultet u Splitu

Radno mjesto/izbori:  redoviti profesor (izbori: 01.06.2000. - mlađi asistent, 31.10.2003. - asistent, 15.10.2009. - viši asistent, 23.02.2010. - znanstveni suradnik, 15.07.2010. - docent, 27.05.2013. - viši znanstveni suradnik, 24.09.2015 - izvanredni profesor, 12.07.2019 - znanstveni savjetnik, 27.5.2021.- redoviti profesor)

Osnovna aktivnost i odgovornost:


 

Datum (od– do)

Institucija

Fond

Radno mjesto

Osnovna aktivnost i odgovornost


STRANI JEZICI: Engleski jezik
ORGANIZACIJSKE VJEŠTINE I KOMPETENCIJE:

UKIST član Izvršnog odbora 2016-2018, 2018-2020, 2020-2023
ALUMNI  član Predsjedništva udruge 2019-2021, 2021-2023 2023-
ASUS  član Koordinacijskog odbora 2019-2021

TEHNIČKE VJEŠTINE I KOMPETENCIJE
PODRUČJA ZNANSTVENOG INTERESA: reakcijsko inženjerstvo
DRUGE VJEŠTINE I KOMPETENCIJE

DIPLOMSKI STUDIJ PREHRAMBENE TEHNOLOGIJE Biokemijsko inženjerstvo

PREDDIPLOMSKI STUDIJ KEMIJSKE TEHOLOGIJE: Reakcijsko inženjerstvo

DIPLOMSKI STUDIJE KEMIJE Biokemijsko inženjerstvo

DIPLOMSKI STUDIJ KEMIJSKE TEHNOLOGIJE: Kemijski reaktori

 


 Popis studenta/ca i godina obrane:

 

 1. Mirka Jakovčević, dilomski rad, 2010.
 2. Tihomir Kosor,  diplomski rad, 2011.
 3. Sunčica Dodig, diplomski rad, 2011.
 4. Katarina Šimin,  diplomski rad, 2011..
 5. Nikolina De Micheli Vitturi, diplomski rad, 2011.
 6. Anita Markulin diplomski rad,  2012.
 7. Ivana Piplica, završni rad, 2012.
 8. Antonija Mihaljević, završni rad, 2013.
 9. Pamela Židić, završni rad,2013.
 10. Marina Banović, završni rad, 2013.
 11. Ivan Smajo, diplomski rad, 2015.
 12. Iva Ćurić, diplomski rad, 2016.
 13. Antonio Tokić, završni rad, 2016.
 14. Ljubica Puljiz:, završni rad, 2016.
 15. Vlatka Marić, završni rad, 2017.
 16. Ivana Babić, završni rad, 2017
 17. Ivona Horvat, završni rad, 2017
 18. Lucija Kneževi, diplomski rad, 2017.
 19. Anamarija Marinov, završni rad 2018.
 20. Zrinka Miljak, diplomski rad, 2018.
 21. Ksenija Blatarić, diplomski rad, 2019.
 22. Mia Galić, završni rad, 2019
 23. Vlatka Marić, diplomski rad,, 2019.
 24. Ivana Babić, diplomski rad, 2019.
 25. Ines Štivin, diplomski rad, 2020
 26. Martina Vidović, diplomski rad,, 2020

 


CROSBI

Research Gate

ORCID