Prof. dr. sc. Sandra Svilović - Edukacija

Napisao/la Sandra Svilović on .

Indeks Članka

Datum (od-do): 23.07.2009

Naziv organizacije: Kemijsko- tehnološki fakultet u Splitu

Tema: Studij kinetike ionske izmjene bakra na zeolitu NaX

Akademski stupanj: doktorica znanosti

Datum (od-do): 18.01.2005 

Naziv organizacije: Kemijsko- tehnološki fakultet u Splitu

Tema: Modeliranje kinetike reakcije i aktivnosti katalizatora 

Akademski stupanj: magistar znanosti

Datum (od-do): 11.03.1999 

Naziv organizacije: Kemijsko- tehnološki fakultet u Splitu

Tema: O prikladnosti sabouraud agara za brojanje kvasnica Saccharomyces Cerevisiae  tijekom glavnog vrenja mošta

Akademski stupanj: diplomirani inženjer kemijske tehnologije