Prof. dr. sc. Sandra Svilović - Mentorstvo završnih i diplomskih radova

Napisao/la Sandra Svilović on .

Indeks Članka

 Popis studenta/ca i godina obrane:

 

 1. Mirka Jakovčević, dilomski rad, 2010.
 2. Tihomir Kosor,  diplomski rad, 2011.
 3. Sunčica Dodig, diplomski rad, 2011.
 4. Katarina Šimin,  diplomski rad, 2011..
 5. Nikolina De Micheli Vitturi, diplomski rad, 2011.
 6. Anita Markulin diplomski rad,  2012.
 7. Ivana Piplica, završni rad, 2012.
 8. Antonija Mihaljević, završni rad, 2013.
 9. Pamela Židić, završni rad,2013.
 10. Marina Banović, završni rad, 2013.
 11. Ivan Smajo, diplomski rad, 2015.
 12. Iva Ćurić, diplomski rad, 2016.
 13. Antonio Tokić, završni rad, 2016.
 14. Ljubica Puljiz:, završni rad, 2016.
 15. Vlatka Marić, završni rad, 2017.
 16. Ivana Babić, završni rad, 2017
 17. Ivona Horvat, završni rad, 2017
 18. Lucija Kneževi, diplomski rad, 2017.
 19. Anamarija Marinov, završni rad 2018.
 20. Zrinka Miljak, diplomski rad, 2018.
 21. Ksenija Blatarić, diplomski rad, 2019.
 22. Mia Galić, završni rad, 2019
 23. Vlatka Marić, diplomski rad,, 2019.
 24. Ivana Babić, diplomski rad, 2019.
 25. Ines Štivin, diplomski rad, 2020
 26. Martina Vidović, diplomski rad,, 2020