Prof. dr. sc. Sandra Svilović - Radno iskustvo

Napisao/la Sandra Svilović on .

Indeks Članka

 

Datum (od– do)  01.06.2000-

Poslodavac i adresa poslodavca:  Kemijsko-tehnološki fakultet u Splitu

Radno mjesto/izbori:  redoviti profesor (izbori: 01.06.2000. - mlađi asistent, 31.10.2003. - asistent, 15.10.2009. - viši asistent, 23.02.2010. - znanstveni suradnik, 15.07.2010. - docent, 27.05.2013. - viši znanstveni suradnik, 24.09.2015 - izvanredni profesor, 12.07.2019 - znanstveni savjetnik, 27.5.2021.- redoviti profesor)

Osnovna aktivnost i odgovornost: