Prof.dr.sc. Matko Erceg - Nastava

Napisao/la Matko Erceg on .

Indeks Članka

PREDDIPLOMSKI STUDIJ ZAŠTITA I OPORABA MATERIJALA: Procesi polimerizacije, Prerada i oporaba

PREDDIPLOMSKI STUDIJ KEMIJA: Kemija polimera, Kataliza

PREDDIPLOMSKI STUDIJ KEMIJSKA TEHNOLOGIJA: Prerada plastike i gume, Kataliza

DIPLOMSKI STUDIJ KEMIJSKA TEHNOLOGIJA: Polimerizacijski procesi, Struktura i svojstva polimera, Proizvodnja polimernih tvorevina, Oporaba plastike, Procjena životnog ciklusa proizvoda

POSLIJEDIPLOMSKI STUDIJ: Fizika polimera, Polimerni nanokompoziti