Prof.dr.sc. Matko Erceg

Napisao/la Matko Erceg on .

Indeks Članka

 Ime i preMatkozime: Matko Erceg

Adresa: Ruđera Boškovića 35, 21 000 Split

Telefon: 021 329 457

Fax: 021 329 461

E-mail: merceg@ktf-split.hr


Datum (od-do): 1995.-2000. Kemijsko-tehnološki fakultet u Splitu

                        Stečeno zvanje: Diplomirani inženjer kemijske tehnologije   

                        2001.-2007. Kemijsko-tehnološki fakultet

                        Stečeno zvanje: dr.sc. (tehničke znanosti)

 


Datum (od– do): 1.2.2001. -

Poslodavac i adresa poslodavca: Kemijsko-tehnološki fakultet, Ruđera Boškovića 35, Split

Radno mjesto/izbori: mlađi asistent (6. ožujka 2001. – 14. studenog 2003.)

                                      asistent (14. studenog 2003. – 27. lipnja 2007.)

                                      viši asistent (27. lipnja 2007. - 22. siječnja 2008.)

                            docent (22. siječnja 2008. - 17. srpnja 2012.)

                            izvanredni profesor (17. srpnja 2012. - 21. prosinca 2017.)

                            redoviti profesor (21. prosinca 2017. - )

Osnovna aktivnost i odgovornost: prodekan za finacije (1.10.2017. - )


24.-29. lipnja 2007., "Summer School of Calorimetry: Calorimetry and Thermal Methods in Catalysis", Institut de Recherches sur le Catalyse et l'Environnement de Lyon, Lyon, Francuska

8.-14. prosinca 2011. Elettra Sincotrone Trieste, Trst, Italija


STRANI JEZICI: Engleski jezik (aktivno), Njemački jezik (osnove)

ORGANIZACIJSKE VJEŠTINE I KOMPETENCIJE Predsjednik Udruge kemijskih inženjera i tehnologa Split (UKITS) (2012.-2016.), Tajnik Hrvatskog društva kemijskih inženjera i tehnologa (HDKI), Povjerenik za studente s invaliditetom na Kemijsko-tehnološkom fakultetu u Splitu (2011.-), Sindikalni povjerenik Kemijsko-tehnološkog fakulteta u Splitu (2014.-2017.), član Udruge bivših studenata i prijatelja Kemijsko-tehnološkog fakulteta (AMACTFS)

TEHNIČKE VJEŠTINE I KOMPETENCIJE Osposobljenost za rad na računalu (MS Word, Excell, Corel, Power Point), instrumentima zatoplinske analize (DSC, TG), FT-IR i UV/VIS spektrometrima, laboratorijskim ekstruderom i ultrazvučnim homogenizatorom.

PODRUČJA ZNANSTVENOG INTERESA Znanstveno-istraživački rad u znanstvenom području tehničkih znanosti, polju kemijsko inženjerstvo, grana kemijsko inženjerstvo u razvoju materijala odnosi se na modificiranje svojstava  biorazgradljivih polimera, te proučavanje kinetike procesa toplinske razgradnje biorazgradljivih polimernih materijala.

DRUGE VJEŠTINE I KOMPETENCIJE Položen vozački ispit B kategorije


PREDDIPLOMSKI STUDIJ ZAŠTITA I OPORABA MATERIJALA: Procesi polimerizacije, Prerada i oporaba

PREDDIPLOMSKI STUDIJ KEMIJA: Kemija polimera, Kataliza

PREDDIPLOMSKI STUDIJ KEMIJSKA TEHNOLOGIJA: Prerada plastike i gume, Kataliza

DIPLOMSKI STUDIJ KEMIJSKA TEHNOLOGIJA: Polimerizacijski procesi, Struktura i svojstva polimera, Proizvodnja polimernih tvorevina, Oporaba plastike, Procjena životnog ciklusa proizvoda

POSLIJEDIPLOMSKI STUDIJ: Fizika polimera, Polimerni nanokompoziti


 Lista ponuđenih tema završnih/diplomski radova: Priprema i karakterizacija nanokompozita na osnovi poli(etilen-oksida); Toplinska razgradnja i kinetika toplinske razgradnje biorazgradljivih polimernih materijala; Oporaba polimernog otpada


 Popis studenta/ca kao i tema na kojima su radili Završni/Diplomski rad kao i datum obrane

1. Blažić Sanja, Ultrazvučna razgradnja poli(etilen-oksida), 21.05. 2008.
2. Blažić Sanja, Toplinska svojstva poli(etilen-oksida) nakon ultrazvučne razgradnje, 21.10. 2009.
3. Šalov Željana, Utjecaj ekstrudiranja na kinetiku toplinske razgradnje polietilena visoke gustoće, 14.10. 2010.
4. Paić Ana, Određivanje toplinskih karakteristika mješavina poli(3-hidroksibutirat)/poli(etilen-oksid), 03.05. 2010.
5. Muše Dajana, Ultrazvučna razgradnja poli(3-hidroksibutirata), 26.02. 2010.
6. Minić Lana, Utjecaj ekstrudiranja na toplinske karakteristike polietilena visoke, 29.10. 2010.
7. Makrić Jagoda, Toplinska svojstva nanokompozita poli(etilen-oksida), 16.04. 2010.
8. Lucija Kurte, Kinetička analiza toplinske razgradnje ekstrudiranog polipropilena, 04.10. 2010.
9. Kursan Marija, Utjecaj ekstrudiranja na toplinske karakteristike polipropilena, 21.07. 2010.
10. Vrca Ivana, Priprema i karakterizacija poli(etilen-oksid)/litijev montmorilonit nanokompozita, 19.10. 2011.
11. Omazić, Marko, Utjecaj litijevog montmorilonita na strukturu i toplinska svojstva poli(etilen-oksida), 14.09. 2011.
12. Cvijanović Andrea, Migracija acetiltributil citrata iz poli(3-hidroksibutirata), 27.10. 2011.
13. Blažić Sanja, Utjecaj litijevog montmorilonita na kinetiku toplinske razgradnje poli(etilen-oksida), završni rad, 28.10. 2011.
14. Vrdoljak Anđela, Ispitivanje migracije citratnog omekšavala iz poli(3-hidroksibutirata) u modelne otopine hrane, 15.10. 2012.
15. Kursan Marija, Karakterizacija PEO/Li-MMT nanokompozita pripravljenih metodom interkalacije u taljevini, 10.10. 2012.
16. Brnas Ivana, Identifikacija i razvrstavanje komponenti otpadnih lampiona, 4.10. 2012.
17. Tanfara Marijana, Identifikacija polimernog otpada iz kućanstva, 19. 4. 2013.
18. Brnas Ivana, Uporaba kore citrusa za recikliranje pjenastog polistirena, 11. 10. 2013.
19. Radetić Marija, Identifikacija polimernih komponenti uredske stolice, 23. 9. 2014.
20.
Laštro Anita, Uredba 1272/2008 i sigurnost rada u laboratoriju, 10. 10. 2014.
21. Akrap Zorana, karakterizacija polimernih elektrolita na bazi poli(etilen-oksida),
15. 7. 2014.
22. Bukvić Luka, Ispitivanje kanalizacijskih cijevi od poli(vinil-klorida), 10. 7.  2015.
23. Meić-Sidić Petra, Priprema i karakterizacija kompozita poli(etilen-oksida) i titanovog(IV) oksida, 29. 9. 2015.
24. Brnas Ivana, Priprema i karakterizacija mješavina ionomera etilena i metakrilne kiseline i kopolimera etilena i akrilne kiseline, 30.10. 2015.
25. Ćaleta Sanja, Ispitivanje oksidacijske postojanosti polimernih materijala na osnovi polipropilena, 15.7. 2016
26. Lovrić Josipa, Ionska provodnost polimernih kompozita na osnovi poli(etilen-oksida) i poli(etilen-glikola), 28.09.2016.
27. Mađerić Silvija, FT-IR analiza polimernih materijala, 29.09.2016.
28. Jarčević Boris, Toplinska i spektroskopska analiza defekata površine kompozitne ambalaže, 18.10. 2016.
29. Knezović Kristina, Izotermna termogravimetrijska analiza poli(etilen-oksida), 28.09. 2017.
30. Hibić Burtina Leonora, Ispitivanje ostatka žarenja i gustoće polimernih materijala standardnim i alternativnim metodama, 28.09. 2017.
31. Čizmić, Bruno Jakša, Priprema i karakterizacija PEO10/Cloisite15A i PEO10/Cloisite15A/LiBOB nanokompozita, 31.10.2017.
32. Lešina, Ivana, Priprema i karakterizacija PEO10/Cloisite93A i PEO10/Cloisite93A/LiBOB nanokompozita, 21.10.2017
33. Skorić Petra, Izotermna termogravimetrijska analiza poli(etilen-oksida), 01.10.2018.
34. Bobanović, Anđela, Karakterizacija mikroplastičnog otpada iz sedimenta hrvatskih plaža, 26.9.2019.
35. Zvonar, Ivana, Utjecaj ugljikovih punila na toplinska svojstva polilaktida pri simuliranim uvjetima prerade, 30.10.2019.
36. Knezović, Kristina, Utjecaj ubrzanog starenja na kinetiku toplinske razgradnje polimera, 19.12.2019.


https://bib.irb.hr/lista-radova?autor=243566