Izv.prof.dr.sc. Magdi Lučić-Lavčević

Indeks Članka


geek zombie 128Ime i prezime:

Adresa:

Telefon:

Fax:

E-mail:


Datum (od-do):

Naziv organizacije: Fizički odsjek Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Tema:

Akademski stupanj: Dr.sc.


Datum (od– do)

Poslodavac i adresa poslodavca:KTF_SPLIT

Vrsta posla:

Radno mjesto/izbori: Izvanredni profesor u Zavodu za fiziku

Osnovna aktivnost i odgovornost:


Datum (od– do)

Institucija: PMF-Zagreb, IRB, Sincrotrone ELETTRA- Trieste, KI-Ljubljana

Fond

Radno mjesto

Osnovna aktivnost i odgovornost


STRANI JEZICI
ORGANIZACIJSKE VJEŠTINE I KOMPETENCIJE
TEHNIČKE VJEŠTINE I KOMPETENCIJE
PODRUČJA ZNANSTVENOG INTERESA
DRUGE VJEŠTINE I KOMPETENCIJE

PREDDIPLOMSKI STUDIJ KEMIJE: Fizika I, Fizika II

PREDDIPLOMSKI STUDIJ KEMIJSKE TEHOLOGIJE: Fizika I Fizika II

DIPLOMSKI STUDIJE KEMIJE: Nanokemija

INTEGRIRANI STUDIJ FARMACIJE: Fizika za farmaceute

STRUČNI STUDIJ KEMIJSKE TEHNOLOGIJE: Novi materijali


 Lista ponuđenih tema djelatnika:

1. Karakterizacija mikro/nanostrukturiranih metalnih oksida metodama
difrakcije i raspršenja
2. Karakterizacija mikro/nanostrukturiranih metalnih oksida mikroskopskim
metodama
3. Preparacija mikro/nanostrukturiranih metala
4. Preparacija mikro/nanostrukturiranih metalnih oksida
5. Nanočestice metala: slučaj kositra
6. Nanočestice metala: slučaj zlata
7. Nanočestice ZnO

 Popis studenta/ca kao i tema na kojima su radili Završni/Diplomski rad kao i datum obrane

Antonio Roščić, Preparacija i karakterizacija ZnO nanoštapova, listopad 2014.

Martina Mirković, Ispitivanje morfologije nanostrukturiranih ZnO tankih filmova, listopad 2013.


 Popis radova ili link na Crosbi stranicu Vaših radova

 http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=118560