Izv.prof.dr.sc. Magdi Lučić-Lavčević

Indeks Članka

 Lista ponuđenih tema djelatnika:

1. Karakterizacija mikro/nanostrukturiranih metalnih oksida metodama
difrakcije i raspršenja
2. Karakterizacija mikro/nanostrukturiranih metalnih oksida mikroskopskim
metodama
3. Preparacija mikro/nanostrukturiranih metala
4. Preparacija mikro/nanostrukturiranih metalnih oksida
5. Nanočestice metala: slučaj kositra
6. Nanočestice metala: slučaj zlata
7. Nanočestice ZnO