Izv.prof.dr.sc. Magdi Lučić-Lavčević

Indeks Članka

 Popis studenta/ca kao i tema na kojima su radili Završni/Diplomski rad kao i datum obrane

Antonio Roščić, Preparacija i karakterizacija ZnO nanoštapova, listopad 2014.

Martina Mirković, Ispitivanje morfologije nanostrukturiranih ZnO tankih filmova, listopad 2013.