Izv.prof.dr.sc. Magdi Lučić-Lavčević

Indeks Članka

Datum (od– do)

Poslodavac i adresa poslodavca:KTF_SPLIT

Vrsta posla:

Radno mjesto/izbori: Izvanredni profesor u Zavodu za fiziku

Osnovna aktivnost i odgovornost: