doc.dr.sc. Ivana Generalić Mekinić

Indeks Članka

Datum: 2007-2011
Naziv organizacije: Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Tema: Fenolni profil, antioksidacijski i antimikrobni potencijal odabranoga ljekovitoga bilja mediteranskog podneblja
Akademski stupanj: Doktor znanosti

Datum: 2002-2006
Naziv organizacije: Kemijsko-tehnološki fakultet Sveučilišta u Splitu
Tema:Izolacija, identifikacija i ispitivanje antioksidacijskih svojstava isparljivih spojeva iz dalmatinske kadulje (Salvia officinalis L.)
Akademski stupanj: Diplomirani inženjer kemijske tehnologije