doc.dr.sc. Ivana Generalić Mekinić

Indeks Članka

Datum: 2008-danas
Poslodavac: Kemijsko-tehnološki fakultet Sveučilišta u Splitu, Ruđera Boškovića 35, 21000 Split
Vrsta posla: znanstveni novak-asistent (2007-2011) / viši asistent (2011-2014) / docent (2014-danas)
Radno mjesto/izbori: docent (2014-danas)/ viši znanstveni suradnik (2016-danas)