Jesenski rokovi Zavoda za organsku kemiju: predavaonica i vrijeme održavanja ispita

Napisao/la Ivica Blažević on .

Predmet

studij

jesenski 1. 2021./22.

Predavaonica,

vrijeme održavanja

jesenski 2. 2021./22.

 Predavaonica,

vrijeme održavanja

Sinteza biološki aktivnih spojeva

DK-OKB

23.08.22.

F406, 10:00-12:00

06.09.22.

F406, 10:00-12:00

Organska analiza

DK-OKB

31.08.22.

F406, 10:00-12:00

14.09.22.

F406, 10:00-12:00

Kemija aroma

DK-OKB

25.08.22.

F406, 10:00-12:00

08.09.22.

F406, 10:00-12:00

Organska sinteza

DK-OKB

02.09.22.

F406, 10:00-12:00

16.09.22.

F406, 10:00-12:00

Kemija i tehnologija aromatičnog bilja

DK-OKB

05.09.22.

F406, 10:00-12:00

19.09.22.

F406, 10:00-12:00

Organska kemija I

PK

25.08.22.

F406, 10:00-12:00

08.09.22.

F406, 10:00-12:00

Organska kemija II

PK

29.08.22.

E402, 10:00-12:00

12.09.22.

E402, 10:00-12:00

Prirodni organski spojevi

PK

01.09.22.

F406, 10:00-12:00

15.09.22.

F406, 10:00-12:00

Organska kemija

PKT-KI

29.08.22.

E402, 10:00-12:00

12.09.22.

E402, 10:00-12:00

Organska kemija

PKT-ZO

29.08.22.

E402, 10:00-12:00

12.09.22.

E402, 10:00-12:00

Organska kemija

PPT

29.08.22.

E402, 10:00-12:00

12.09.22.

E402, 10:00-12:00

ZOK: obavijest o stručnoj praksi

Napisao/la Ivica Blažević on .

OBAVIJEST O STRUČNOJ PRAKSI ZA AK. GOD. 2021./2022.
ZAVOD ZA ORGANSKU KEMIJU

Nakon odrađene stručne prakse studenti trebaju dostaviti u Zavod:

- Dnevnik rada
- Obrađenu temu stručne prakse (Seminarski rad)
- Potvrdnicu o obavljenoj stručnoj praksi
- Sporazum o uvjetima obavljanja stručne prakse (3 primjerka)

STUDIJ

IME I PREZIME

TVRTKA/USTANOVA

OBAVLJANJA STRUČNE PRAKSE

NASTAVNIK

DKT-M

Anamaria Lukaček

PLIVA HRVATSKA d.o.o.

izv. prof. dr. sc. Ivica Blažević

DPT

Ivona Šantić

L.A.B. SPLIT d.o.o.

izv. prof. dr. sc. Ivica Blažević

DPT

Lana Miholjević

PEKARA STANKOVCI d.o.o.

prof. dr. sc. Igor Jerković

DPT

Ljubica Jukić

BIBERON MAESTRO d.o.o.

izv. prof. dr. sc. Ani Radonić

DPT

Nina Lucić

MLINAR pekarska industrija d.o.o.

doc. dr. sc. Marina Zekić

DPT

Anica Skelin

BABIĆ PEKARA d.o.o.

doc. dr. sc. Marina Zekić

                                            Predstojnik Zavoda

                           izv. prof. dr. sc. Ivica Blažević