Predavanja iz predmeta Termodinamika realnih procesa

Napisao/la Miroslav Labor on .

Predavanja iz predmeta Termodinamika realnih procesa za studente 1. godine Diplomskog studija Kemijske tehnologije, smjer: Materijali, održat će se 12.10.2021. godine prema rasporedu.

izv. prof. dr. sc. Miroslav Labor

Seminar iz Termodinamike, PKT-KI i ZO

Napisao/la Miroslav Labor on .

Raspored održavanja seminara iz Termodinamike
TERMO2019.pdf