Pravila foruma

Napisao/la Dražan Jozić on .

** PRAVILA FORUMA **

 

Za vrijeme korištenja Foruma Kemijsko-tehnološkog fakulteta u Split (dalje u tekstu: KTF Forum) primjenjuju se propisi i pravila kao i uvjeti korištenja (detaljnije na www.ktf-split.hr/onama/propisi) , kao i svi važeći i primjenjivi zakoni Republike Hrvatske. KTF Forum zadržava pravo promjene ovih Pravila i uvjeta korištenja u bilo kojem trenutku i bez prethodne najave. Promjene stupaju na snagu trenutkom objave. U slučaju nevaljanosti nekih odredbi ovih Pravila i uvjeta korištenja, to ne povlači za sobom nevaljalost cjelokupnih Pravila i uvjeta korištenja.

Članak 1.

Pristup KTF Forumu imaju samo djelatnici (koji su ujedno i moderatori Foruma) i studenti Kemijsko tehnološkog fakulteta i to oni koji otvore e-mail račun na Kemijsko tehnološkom fakultetu. Otvaranjem računa, studenti dobivaju i password za pristup Internet stranicama koje nisu dostupne za cjelokupnu javnost. Osobne podatke (korisničko ime i password) dužni su čuvati i ne smiju ih davati na korištenje trećim osobama. Trebate imati na umu da se svi pristupi mreži KTF-a konstantno prate radi sigurnosti sustava, kao i korisnici koji su logirani na sustav.

Članak 2.

Korisnici KTF Foruma su suglasni da će pažljivo birati informacije koje objavljuju i daju na uvid drugim korisnicima KTF Foruma. Profil korisnika ne može sadržavati bilo koju od sljedećih informacija: telefonske brojeve i/ili kućne adrese, bilo kakve fotografije koje sadržavaju nepristojne i ponižavajuće sadržaje, eksplicitno nasilje ili maltretiranje, seksualno eksplicitne ili druge uvredljive i neprikladne sadržaje.

Korisnik ne može koristiti KTF Foruma za promociju bilo kakvih političkih, ideoloških, nacionalnih, rasnih ili seksualnih uvjerenja, kao ni nametanje bilo čega gore navedenog. Ovakvi sadržaji biće uklonjeni sa KTF Foruma, a a sam autor biti će automatski po izvršenom djelu sankcioniran privremenom ili trajnom zabranom pristupa svim raspoloživim resursima, a može snositi zakonsku i drugu odgovornost.

U slučaju da se dogodi da informacije koje napiše korisnik KTF Foruma sadržavaju netočne, neprikladne, uvredljive ili seksualno eksplicitne materijale, proizvode ili usluge, za koje se KTF:Forum, do maksimalne zakonom dopuštene mjere, izuzima od bilo kakve odgovornosti s tog naslova. Molimo Vas da nas kontaktirate i obavijestite o svakom takvom korištenju KTF Foruma.

Svaki korisnik je samostalno odgovoran za sadržaj koji postavlja na KTF Forumu i ukoliko krši neke od odredbi ovih Uvjeta korištenja ili neke od važećih zakonskih propisa, može za to snositi zakonsku i drugu odgovornost.

KTF:Forum ima pravo da, na temelju vlastite ocjene, odbije postaviti ili ukloni bilo koji sadržaj koji ste postavili (bez prethodne najave), a za koji smatra da nije primjeren.

Zabranjeno je svako nezakonito i/ili neovlašteno korištenje KTF Foruma, a posebno prikupljanje korisničkih podataka i/ili e-mail adresa korisnika na bilo koji način, a u svrhu njihovog neovlaštenog i/ili nezakonitog korištenja. Za svako nezakonito ili neovlašteno korištenje KTF Foruma, KTF će poduzeti odgovarajuće zakonom dopuštene mjere.

Članak 3.

Pri korištenju KTF Foruma, preuzimate odgovornost za podatke koje dajete. Strogo je zabranjena zloupotreba tuđeg identiteta na bilo koji način lažno predstavljanje koje bi moglo dovesti do povrede bilo kojeg prava treće osobe ili korištenje KTF Foruma osobama mlađim od 17 godina starosti.

KTF čini sve kako bi zaštitio privatnost osobnih podataka korisnika u smislu Zakona o zaštiti osobnih podataka, te će oni biti korišteni samo u svrhu koja je u skladu s ovim Pravilima i uvjetima korištenja. Korištenjem KTF Foruma suglasni ste da podaci/informacije koje ste predali budu dostupni na uvid svima koji su za iste zainteresirani, u skladu s ovim Pravilima i uvjetima korištenja.

KTF:Forum se obavezuje da neće dati na uvid Vaše osobne podatke bilo kojoj trećoj osobi, a kojoj ti podaci nisu namijenjeni, osim u slučaju kada je to nužno kako bi KTF:Forum ispunio zakonske obveze ili obveze koje pred nju stave ovlaštena tijela, kako bi postupio u skladu s ovim Pravilima i uvjetima korištenja ili zaštitio svoja prava ili kako bi zaštitio sigurnost i prava javnosti ili drugih korisnika, a koja bi mogla biti povrijeđena ili narušena. KTF:Forum zadržava pravo proslijediti osobne podatke eventualnom pravnom slijedniku ili pravnoj osobi na koju bi prenio sva svoja prava i obveze.

KTF:Forum poduzima sve što je u njegovoj mogućnosti kako bi zaštitio korisničke račune. Pristup korisničkim podacima dostupan je samo onim zaposlenicima KTF kojima je to nužno kako bi mogli obavljati svoje zadatke vezane za KTF:Forum. Korisnički računi korisnika KTF Foruma su zaštićeni passwordima (šiframa). KTF:Forum poduzima sve razumne mjere za zaštitu korisničkih podataka pohranjenih u njegovim bazama. Izvan svega navedenog, KTF:Forum ne može garantirati sigurnost korisničkih podataka, a koja bi mogla biti ugrožena uslijed neovlaštenog pristupa ili upotrebe od strane trećih, problema sa sistemom i/ili sličnih čimbenika koji bi u bilo koje vrijeme mogli ugroziti sigurnost korisničkih podataka, a na koje KTF:Forum nije mogao utjecati.

Članak 4.

Postavljanjem materijala (uključujući tekstove, datoteke, slike, fotografije, video klipove, zvukove, muzička djela, druga autorskih dijela ili bilo kakve druge materijala na KTF Forumu), postoji mogućnost kršenja autorskih prava.

Saglasni ste da pod materijalnom i kaznenom odgovornošću tvrdite, da gore navedeni materijali koje postavljate na KTF Forum da:
(1) ste nosilac intelektualnog vlasništva na materijalu koji postavljate na KTF Forumu;
(2) da Vaše postavljanje materijala na KTF Forumu ne vrijeđa ugovorna, autorska ili druga prava intelektualnog vlasništva ili bilo koja druga prava trećih osoba;
(3) ćete podmiriti bilo kakvu štetu ili naknadu, a koji bi mogli proizaći s osnova Vaše zloupotrebe ovdje navedenih prava trećih.

Članak 5.

KTF:Forum se, do maksimalne zakonom dopuštene mjere, izuzima od bilo kakve odgovornosti zbog štete, gubitka ili povrede koji mogu nastati neposredno ili posredno zbog:

* korištenja stranice KTF:Forum
* korištenja stranica na koje vode linkovi sa stranice KTF Foruma
* informacija na stranici KTF Foruma
* postupaka koji su poduzeti ili nisu poduzeti u vezi s informacijama na stranici KTF Foruma
* upotrebe, nemogućnosti upotrebe ili zloupotrebe bilo koje od gore navedenih stranica.

KTF:Forum ne može snositi nikakvu odgovornost zbog bilo kojeg sadržaja prikazanog na stranicama trećih osoba na koje može dopustiti pristup. Bilo koji takav pristup ne može se tumačiti u smislu predstavljanja veze s KTF:Forumom. KTF:Forum može sadržavati linkove prema drugim stranicama, ali ne odgovara za usluge ili proizvode do kojih se došlo pomoću KTF Forumana taj način.

KTF:Forum povremeno može biti nedostupan radi različitih tehničkih poteškoća.

KTF:Forum nije odgovoran za bilo koji pravni postupak ili pritužbu protiv korisnika temeljenu na povredi bilo kojeg autorskog prava ili prava intelektualnog vlasništva.

Korištenjem KTF:Forum sadržaja dobrovoljno i javno objavljujete informacije koje time trećima postaju dostupne i koje treći mogu koristiti u komunikaciji s Vama. Saglasni ste da ste korištenjem KTF Foruma odgovorni za interakciju s ostalim korisnicima KTF Foruma. KTF:Forum zadržava pravo, ali nema obavezu da nadgleda rasprave između Vas i drugih korisnika.

Članak 6.

Za sve zahtjeve i sporove koji bi mogli proizaći iz korištenja predmetnih materijala, nadležan je sud u Splitu.

Korištenjem KTF Foruma korisnik potvrđuje da je upoznat s Pravilima i uvjetima korištenja KTF Foruma i da ih u potpunosti prihvaća.

 

Sveučilište u Splitu

Kemijsko-tehnološki fakultet

Teslina 10/V, 21000 Split