FIZIKA (PPT smjer) - promjena rasporeda vježbi

FIZIKA (PPT smjer) - promjena rasporeda laboratorijskih vježbi

Poradi prelaska nastave (predavanja i seminara) u ONLINE oblik, došlo je do izmjene rasporeda laboratorijskih vježbi iz Fizike i to prema dolje navedenom:

01. 12. (utorak) grupe:                  E-1 s početkom u 15,00,

03. 12. (četvrtak) grupe:                E-2 s početkom u 15,00,
                                                         E-3
s početkom u 17,00.


Vježbe koje treba pripremiti su br. 1 i br. 2: Uvod u vježbe iz područja električnih strujnih krugova i Električni otpor.

Dr. sc. Mirko Marušić, viši predavač.