Vježbe iz Fizike (PPT smjer) - završni kolokvij

Vježbe iz Fizike (PPT smjer)

Nadoknade i završni kolokviji Vježbi iz Fizike održati će se u praktikumu za Fiziku u E408 u četvrtak 21. 01. 2021. s početkom u 10.00 sati i to za sljedeće studente:
Grgurinović Katja, Dadić Marija, Čolak Lucija, Bedalov Ella, Španović Nina, Tomašić Antea, Marović Kristina, Obadić Ivana, Brković Andrea i Bonačić Kristina.

Zavod za Fiziku

Split, 15. 01. 2021.