Obavijest za ispit iz kolegija Opća i anorganska kemija - Farmacija

Pismeni ispit iz kolegija Opća i anorganska kemija održati ce se u četvrtak, 25. 7. 2019. u 7:30 sati u predavaonici F-407. Isti dan ce se održati i usmeni ispit i to u 7:30 za studente koji su se ili putem testova i/ili pismenog ispita oslobodili pismenog dijela ispita odnosno u 10:00 za studente koji zadovolje na pismenom dijelu ispita također u F-407.

DOPUNA- REZULTATI PISMENOG ISPITA - ANORGANSKA KEMIJA

DOPUNA

REZULTATI PISMENOG ISPITA - ANORGANSKA KEMIJA

Naknadnim uvidom u rezultate pismenog ispita iz Anorganske kemije  i  Anorganske kemije 1 održanog 10. 7. 2019. sljedeći studenti su također položili pismeni ispit:

PK

0011169235

0011169011

 

PPT

0011166922

0011168500

 

PKT-KI

0112074059

0011167909

Usmeni ispit za navedene studente će biti u utorak, 16. 7. 2019. u 9:00 u prostorijama  Zavoda za opću i anorgansku kemiju.