II. test iz Anorganske kemije: Raspored polaganja

Napisao/la Zoran Grubač on .

OBAVIJEST
II. test iz Anorganske kemije održati će se u utorak 6. lipnja 2023. s početkom u 8:15 sati. Raspored polaganja po predavaonicama:

Amfiteatar A02

Prijediplomski studij Kemijska tehnologija – smjer Kemijsko inženjerstvo (PKT-KI)

1.       

PKT-KI

Paula

Bogut

2.       

PKT-KI

Sara

Bujačić

3.       

PKT-KI

Ivana

Čeko

4.       

PKT-KI

Katarina

Čović

5.       

PKT-KI

Ana

Ćuk

6.       

PKT-KI

Iva

Ćulum

7.       

PKT-KI

Doris

Ćurin

8.       

PKT-KI

Blaž

Damjan Jurković

9.       

PKT-KI

Luka

Dodig

10.   

PKT-KI

Slavka

Galić

11.   

PKT-KI

Dhurata

Hulaj

12.   

PKT-KI

Iva

Klepo

13.   

PKT-KI

Karmen

Kunčić

14.   

PKT-KI

Mia

Lesandrić

15.   

PKT-KI

Karmrn

Ljubas

16.   

PKT-KI

Ana

Lovrić

17.   

PKT-KI

Marko Marjan

Pleić

18.   

PKT-KI

Petra

Rubinić

19.   

PKT-KI

Rebecca

Šolić

20.   

PKT-KI

Ana

Vidović

21.   

PKT-KI

Patricija

Zelić

22.   

PKT-KI

Petra

Zeljko

Amfiteatar A02
Prijediplomski studij Kemijska tehnologija – smjer Zaštita okoliša (PKT-ZO)

1.       

PKT-ZO

Ana

Puzić

Amfiteatar A02
Preddiplomski studij Kemija (PK)

 

1.       

PK

Marija

Basara

2.       

PK

Paula

Batinović

3.       

PK

Nikolina

Kelava

4.       

PK

Antonija

Kolak

5.       

PK

Lea

Labrović

6.       

PK

Lea

Maretić

7.       

PK

Matea

Martinić

8.       

PK

Lucija

Pavlov

9.       

PK

Tea

Sain

10.   

PK

Antonija

Sršen

11.   

PK

Veronika

Tolić

Predavaonica F-402

Preddiplomski studij Prehrambena tehnologija (PPT)

 

1.       

PPT

Matea

Akrap

2.       

PPT

Toni

Balić

3.       

PPT

Jelena

Čakarun

4.       

PPT

Ninna

Dukić

5.       

PPT

Marijana

Grbavac

6.       

PPT

Katja

Grgurinović

7.       

PPT

Marija

Lisica

8.       

PPT

Iva

Lončar

9.       

PPT

Nikolina

Majić

10.   

PPT

Marija

Maleš

11.   

PPT

Ivona

Marjanović

12.   

PPT

Kristina

Marović

13.   

PPT

Marija

Medak

14.   

PPT

Anđela

Meštrović

15.   

PPT

Ana Marija

Milić

16.   

PPT

Tamara

Oroz

17.   

PPT

Mihaela

Perović

18.   

PPT

Lana

Petek

19.   

PPT

Petra

Petric

20.   

PPT

Marija

Rajić

21.   

PPT

Maja

Saša

22.   

PPT

Tea

Vladušić

23.   

PPT

Jere

Vudrag

 

Prije ulaska u predavaonicu obavezno je ISKLJUČITI mobitel – korištenje mobitela tijekom testa strogo je zabranjeno. Student tijekom testa smije na mjestu gdje piše imati samo pribor za pisanje i iksicu.

Molimo sve studente da dođu ispred predavaonice 10 minuta prije početka parcijalnog testa.

prof. dr. sc. Zoran Grubač

U Splitu, 5. 6. 2023.

Obavijest o II. testu iz Anorganska kemije i Anorganske kemije I

Napisao/la Zoran Grubač on .

Obavijest o održavanju II. testa iz Anorganske kemije i Anorganske kemije I

Obavještavaju se studenti PKT-KI, PK, PPT i PKT-ZO da će se II. test iz Anorganske kemije i Anorganske kemije I održati u utorak, 6. lipnja. 2023. god. u 8:00 sati.

Uvjet za polaganje testa je prisutnost na minimalno deset (10) seminara iz Anorganske kemije (zaključno s petkom 2. lipnja 2023. god.) te odrađene sve vježbe iz anorganske kemije.

Studenti koji žele polagati II. test moraju se za njega prijaviti putem maila.

Način prijave: student koji želi pristupiti testu treba poslati mail sa službene e-mail adrese (mailovi poslani sa drugih adresa mogu otići u smeće) na adresu anorganska_test@ktf-split.hr slijedećeg sadržaja:

Predmet: II. test iz Anorganske kemije

Sadržaj: Kratica studijske grupe, Ime  Prezime

Nikakav dodatni tekst ne upisivati.

Rok za slanje prijave je petak, 2. lipnja 2023. godine do 12:00 sati. Prijave poslane nakon ovog roka neće biti priznate.

Raspored po predavaonicama biti će na vrijeme oglašen!

prof. dr. sc. Zoran Grubač

U Splitu, 22. svibnja. 2023.

Nadiknada Vježbi iz anorganske kemije - raspored

Napisao/la Nives Vladislavić on .

Nadoknada iz vježbi iz Anorganske kemije i Anorganske kemije I za studente:  

Preddiplomskog studija kemijske tehnologije, 
Preddiplomskog  studija  prehrambene  tehnologije 
Preddiplomskog  studija  kemije 

održati  će   prema slijedećem rasporedu:


Vježba 1 Utorak, 23. 5. 2023..     15:15   Laboratorij   505

Vježba 2 Utorak, 16. 5. 2023..     15:15   Laboratorij   506

Vježba 3 Utorak, 16. 5. 2023..     15:15   Laboratorij   505

Vježba 4 Utorak, 23. 5. 2023..     15:15   Laboratorij   505

Vježba 5 Utorak, 23. 5. 2023..     15:15   Laboratorij   506

Vježba 6 Utorak, 23. 5. 2023..     15:15   Laboratorij   506

Vježba 7 i 8  Po dogovoru sa studentima studija kemije

Kolokvij će se održati neposredno prije izvođenja  vježbe u prostorijama Zavoda za opću i anorgansku kemiju.

Dodatni termin  za nadkonadu vježbi je 24. 5. 2023. u 8:15  Laboratorij   505 za studente koji su radi nastavnih obaveza spriječeni doći u zadane termine.

doc. dr. sc. Nives Vladislavić
U Splitu, 11. 5. 2023.

Termini testova iz Anorganske kemije

Napisao/la Zoran Grubač on .

OBAVIJEST

Obavještavaju se studenti PKT-KI, PK, PPT i PKT-ZO da će se prvi (1.) test iz Anorganske kemije i Anorganske kemije 1 održati u petak 21. 04. 2023. s početkom u 8:00 sati.

Drugi (2.) test iz Anorganske kemije i Anorganske kemije 1 održati će se u utorak 6. 06. 2023. s početkom u 8:00 sati.

Točna satnica testa, način prijave i raspored po predavaonicama biti će na vrijeme oglašeni.

                                              prof. dr. sc. Zoran Grubač

U Splitu, 24. 03. 2023.

Rezultati pismenog ispita iz Opće kemije održanog 17. 02. 2023.

Napisao/la Nives Vladislavić on .

Zavod za opću i anorgansku kemiju

OBAVIJEST

Rezultati pismenog ispita iz Opće kemije održanog 17. 02. 2023.

Pismeni ispit položili su:

Barbara Cvitanović (PK)
Dhurata Hulaj (PKT-KI)
Mia Lesandrić (PKT-KI)
Vitorio Travizi (PKT-KI)
Matea Akrap (PPT)
Lucija Karamatić (PPT)
Ivana Obadić (PPT)
Petra Petric (PPT)

 Raspored polaganja usmenih ispita:

 Preddiplomski studij Kemijska tehnologija smjer Kemijsko inženjerstvo utorak, 21. 02. 2023. u 12:15 sati, predavaonica F-405

Lovrić Ana (PKT-KI)
Matea Orlović (PKT-KI)
Dhurata Hulaj (PKT-KI)
Mia Lesandrić (PKT-KI)
Vitorio Travizi (PKT-KI)


Preddiplomski studij Kemija: srijeda, 22. 02. 2023. u 10:00 sati, oznaka prostorije A408.

Labrović Petra (PK)
Anđela Plavčić (PK)
Barbara Cvitanović (PK)


Preddiplomski studij Prehrambena tehnologija 21. 02. 2023. u 13:15 sati, predavaonica F-406

Dora Runtić (PPT)
Ivana Stanić (PPT)
Matea Akrap (PPT)
Lucija Karamatić (PPT)
Ivana Obadić (PPT)
Petra Petric (PPT)

Studenti koji nisu položili pismeni ispit svoje ispite mogu pogledati u srijedu, 22. 2. 2023. u 13:00 sati u laboratoriju A-411.

 doc. dr. sc. Nives Vladislavić

Pismeni ispit iz Opće kemije

Napisao/la Nives Vladislavić on .

Pismeni ispit iz Opće kemije održat će se u petak, 17.2.2023. u 8:00.

Prije ulaska u amfiteatar obavezno je ISKLJUČITI mobitel – upotreba mobitela tijekom ispita strogo je zabranjena. Student ispita testa smije na mjestu gdje piše imati samo pribor za pisanje i kalkulator. 

Doc. dr. sc. Nives Vladisavić

U Splitu, 16. 1. 2023. 

 

 

Amfiteatar                                             

Svi studenti smjera PKT-KI i PK

 

Predavaonica  E 402           

Matea                      Akrap

Toni                         Balić

Rozarija Dora          Bojić

Jelena                      Čakarun

Tamara                    Dabro

Ninna                      Dukić

Katja                       Grgurinović

Frane                       Ivanović

Antonela                 Ivić

Lucija                      Karamatić

Sara                         Kostović

Paula                       Lisica

Iva                           Lončar

Marija                      Medak

Anđela                    Meštrović

Ivana                       Obadić

Tamara                    Oroz

 

Predavaonica  F 402            

Petra                        Pavković

Iva                           Pervan

Lana                        Petek

Petra                        Petric

Maja                        Pezo

Mia                          Puović

Marija                      Rajić

Tea                          Vladušić

Gabrijela                 Vrgoč

Marijeta                   Bilopavlović

Paula                       Brkljača

Mihaela                   Cindrić

Ana                         Grgurica

Rose                        Mikulandra

Ana                         Puzić

Ana                         Zovko