I. obavijest o II. testu iz Anorganske kemije

Napisao/la Zoran Grubač on .

Obavijest o održavanju II. parcijalnog testa iz Anorganske kemije i Anorganske kemije I

Obavještavaju se studenti PKT-KI, PK, PPT i PKT-ZO da će se II. parcijalni test iz Anorganske kemije i Anorganske kemije I održati u srijedu, 12. lipnja. 2024. god. u 9:00 sati.

Uvjet za polaganje testa je prisutnost na minimalno deset (10) seminara iz Anorganske kemije (zaključno s petkom 7. lipnja 2024. god.) te odrađene sve Vježbe iz anorganske kemije.

Studenti koji žele polagati II. parcijalni test moraju se za njega prijaviti putem maila.

Način prijave: student koji želi pristupiti testu treba poslati mail sa službene e-mail adrese (mailovi poslani sa drugih adresa mogu otići u smeće) na adresu anorganska_test@ktf-split.hr slijedećeg sadržaja:

Predmet: II. test iz Anorganske kemije

Sadržaj: Kratica studijske grupe, Ime  Prezime

Nikakav dodatni tekst ne upisivati.

Rok za slanje prijave je ponedjeljak, 10. lipnja 2024. godine do 10:00 sati. Prijave poslane nakon ovog roka neće biti priznate.

Raspored po predavaonicama biti će na vrijeme oglašen!

prof. dr. sc. Zoran Grubač

U Splitu, 23. svibnja. 2024.

Pismeni ispit iz Anorganske kemije II

Napisao/la Ivana Škugor Rončević on .

Pismeni ispit iz kolegija Anorganska kemija II održati će se u ponedjeljak 19. veljače 2024. s početkom u 12:00 sati u predavaonici F-407.izv. prof. dr. sc. Ivana Škugor Rončević

U Splitu, 16. 02. 2024.

Rezultati pismenog ispita iz Anorganske kemije II i raspored usmenih ispita

Napisao/la Ivana Škugor Rončević on .

Pismeni ispit iz Anorganske kemije II održan 5. 2. 2024. godine zadovoljio je sljedeći student:

11172141

Studenti koji nisu položili pismeni ispit zadaće mogu pogledati u srijedu, 7. 2. 2024. u 14:00 sati u prostorijama Zavoda za opću i anorgansku kemiju.


Raspored polaganja usmenog ispita iz kolegija Anorganska kemija II

Petak, 9. veljače 2024. godine u 8:00 sati u F-405

11172141
11172199

 

 

U Splitu, 6. veljače 2024.

Pismeni ispit iz Anorganske kemije II

Napisao/la Ivana Škugor Rončević on .

Pismeni ispit iz kolegija Anorganska kemija II održati će se u ponedjeljak 5. veljače 2024. s početkom u 12:00 sati u predavaonici E-407.


Rapored usmenih ispita za studente koji su oslobođeni pismenog putem testova biti će objavljen s rezultatima pismenog ispita.izv. prof. dr. sc. Ivana Škugor Rončević

U Splitu, 01. 02. 2024.

Raspored razduživanja stolova za kolegij Vježbe iz opće kemije

Napisao/la Ivana Škugor Rončević on .

Raspored razduživanja stolova za kolegij Vježbe iz opće kemije za studente prve godine (PK, PKT-KI, PKT-ZO i PPT)

Raspored razduživanja stolova za kolegij Vježbe iz opće kemije za studente prve godine održat će se prema dolje navedenom rasporedu.

Grupa

datum

Grupa vježbi   B-1

Petak, 19. 1. 2024. u 900

Grupa vježbi   B-2

Petak, 19. 1. 2024. u 900

Grupa vježbi   B-3

Petak, 19. 1. 2024. u 930

Grupa vježbi   B-4

Petak, 19. 1. 2024. u 930

Grupa vježbi   D-1

Petak, 19. 1. 2024. u 1000

Grupa vježbi   D-2

Petak, 19. 1. 2024. u 1000

Grupa vježbi   A-1

Petak, 19. 1. 2024. u 1030

Grupa vježbi   A-2

Petak, 19. 1. 2024. u 1030

 

U Splitu, 11. 1. 2024.

Nadoknada vježbi iz opće kemije

Napisao/la Ivana Škugor Rončević on .

OBAVIJEST


Nadoknada
za vježbe iz Opće kemije za studente Prijediplomskog studija kemijske tehnologije, Predjeiplomskog studija prehrambene tehnologije i Preijdiplomskog studija kemije održati će se prema slijedećem rasporedu:

Kolokvij će se održati prije same vježbe!

 

PONEDJELJAK, 15. 1. 2024. u 1515

VJEŽBA BR. 4

VJEŽBA BR. 6


UTORAK, 16. 1. 2024. u 1515

VJEŽBA BR. 5


SRIJEDA, 17. 1. 2024. u 1415

VJEŽBA BR. 1

VJEŽBA BR. 2

VJEŽBA BR. 3

VJEŽBA BR. 7

VJEŽBA BR. 8NADOKNADE VJEŽBI

VJEŽBA BR. 1

JOSIPA PAVLOVIĆ                    B4

VJEŽBA BR. 4

GABRIELA ROMAN                  D2

ADRIANA MARČIĆ                   B2

VJEŽBA BR. 2

ANA ĐEREK                             B4

VJEŽBA BR. 5

ANA ĐEREK                             B4

JOSIPA PAVLOVIĆ                    B4      

VJEŽBA BR. 3

ILIJA ORŠULIĆ                          B3

VJEŽBA BR. 6

IZABELA JOZANOVIĆ               B2

LUKA ČUBRILO                        D1

VJEŽBA BR. 7                                     VJEŽBA BR. 8

MARTA KARANUŠIĆA              A1      MIA LOKAS                  A2 

U Splitu, 11. 1. 2024.