Drugi test iz Anorganske kemije

Obavijest

Drugi parcijalni test iz Anorganske kemije i Anorganske kemije 1 održati će se u subotu, 12. svibnja 2018. godine u amfiteatru A-02 prema slijedećem rasporedu:

Prediplomski studij Kemijska tehnologija - smjer Kemijsko inženjerstvo  u 8.00 sati
Prediplomski studij Kemija  u 9.00 sati
Prediplomski studij Kemijska tehnologija - smjer Zaštita okoliša  u 9.00 sati
Prediplomski studij Prehrambena tehnologija   u 9.00 sati

Testu mogu pristupiti studenti koji imaju najviše tri (3) izostanka s seminara.

Prof. dr. sc. Zoran Grubač

Obavijest studentima Preddiplomskog studija prehrambene tehnologije

U utorak, 3. 4. 2018. godine seminar iz Anorganske kemije umjesto u predavaonici F402 održavati će se u predavaonici F407.
 

U Splitu, 28. 3. 2018.

 

Nadoknada vježbi iz Opće kemije

Nadoknada za vježbe iz Opće kemije za studente Preddiplomskog studija kemijske tehnologije, Preddiplomskog studija prehrambene tehnologije i Preddiplomskog studija kemije održati će se prema slijedećem rasporedu:

PONEDJELJAK

22. 1. 2018.

ČETVRTAK,

25. 1. 2018.

 
1500

Vježba br. 1.

1100

Vježba br. 2.

 
Predovan Nikola Tomičić Paola  
Vježba br. 8.

 
Katarina Usanović  
Vježba br. 3.

 
Santro Ana

Ružić Vedran
 

Kolokvij će se održati prije same vježbe.
 

Parcijalni test iz Opće kemije - Raspored po amfiteatrima i predavaonici

Parcijalni test iz Opće kemije, 22. 12. 2017. U 8:15

Raspored po amfiteatrima:
VELIKI  AMFITEATAR –  A02

PKT-KI    novoupisani i studenti koji ponavljaju godinu (svi smjerovi osim PK)
MALI  AMFITEATAR  –   A12

PKT-ZO  (samo novoupisani)

PPT       (samo novoupisani)
PREDAVAONICA  –  E-402

PK   novoupisani i studenti koji ponavljaju godinu

PK - preddiplomski studij kemije
PPT - preddiplomski studij prehrambene tehnologije
PKT – KI preddiplomski studij kemijskog inženjerstva
PKT – ZO preddiplomski studij zaštite okoliša

Obavijest o kolokviju iz Vjezbi iz opće kemije

Obavijest za studente grupa KI2, KI4, KI5 i ZO2!
Kolokvij za 6. vježbu održati će se 45 minuta prije izvođenja same vježbe. Gradivo koje je potrebno naučiti je od 69-82 str.

Ivana Vrca