Raspored održavanja prvog kolokvija iz kolegija Vježbe iz anorganske kemije i Vjezbe iz anorganske kemije I

Prvog kolokvij iz Vježbi iz anorganske kemije će se održati prema sljedećem rasporedu:

Grupa vježbi Datum
Grupa vježbi   PK-1 Ponedjeljak, 6. 3. 2017. u 900 soba B410
Grupa vježbi   PK-2 Četvrtak, 2. 3. 2017. u 1115 soba B410
Grupa vježbi   PK-3 Četvrtak, 2. 3. 2017. u 1115 soba B410
Grupa vježbi   KI-1 Utorak, 7. 3. 2017. u 1415 soba A411
Grupa vježbi   KI-2 Petak, 3. 3. 2017. u 1400 soba A411
Grupa vježbi   KI-3 Ponedjeljak, 6. 3. 2017. u 900 soba B410
Grupa vježbi   KI-4 Petak, 3. 3. 2017. u 1400 soba A411
Grupa vježbi   KI-5 Petak, 3. 3. 2017. u 1400 soba A411
Grupa vježbi   ZO-1 Ponedjeljak, 6. 3. 2017. u 1400 soba A408
Grupa vježbi   ZO-2 Ponedjeljak, 6. 3. 2017. u 1400 soba A408
Grupa vježbi   PPT-1 Utorak, 7. 3. 2017. u 1415 soba A411
Grupa vježbi   PPT-2 Utorak, 7. 3. 2017. u 1415 soba A411

Kolokvij obuhvaća gradivo do Vježbe 2 VII B skupina; Halogeni elementi.

Obavijest o početku nastave iz kolegija Anorganska kemija i Anorganska kemija I

Nastava iz kolegija Anorganska kemija i Anorganska kemija I za studente preddiplomskog studija kemijske tehnologije (PKT-KI, PKT-ZO), preddiplomskog studija prehrambene tehnologije i preddiplomskog studija kemije započinje sa prvim predavanjem koje će se održati u petak, 24. 2. 2017. u 815 u amfiteatru A-02.

U Splitu, 20. 2. 2017.

Raspored polaganja usmenog ispita iz kolegija Opća kemija

za pojedine studente koji su preko parcijalnih testova i/ili pismenog ispita položili pismeni dio ispita.
 
Petak, 17. veljače 2017. godine u 8:00 sati u E-401:
Anica Skelin (PPT)
Nikola Sarić (PKT-KI)
Klaudija Gusić (PKT-KI)
Dora Uidl (PKT-KI)
Ljubica Babić (PKT-KI)

Petak, 17. veljače 2017. godine u 10:00 sati u E-401:
Antoonela Udovičić (PKT-KI)
Marta Jurišić (PKT-KI)
Verena Šućurović (PKT-KI)
Tina Graber (PKT-KI)
Elena Maras (PKT-KI)

Ponedjeljak, 20. veljače 2017. godine u 8:00 sati:
Matea Matić (PKT-KI)
Ana Jozić (PPT-KI)
Anđela Bobanović (PKT-KI)
Klara Magaš (PKT-KI)
Ivona Farkaš (PKT-ZO)
Klara Pavlinović (PK)

U Splitu, 15. 2. 2017.

Raspored održavanja pismenog ispita iz kolegija Opća kemija

Raspored održavanja pismenog ispita iz kolegija Opća kemija za 16. 2. 2017. u 800 sati
 
A-0-2  Veliki amfiteatar

PKT-KI 

PK

BIEM

   
F-402  predavaonica

PPT

PKT-ZOPKT-KI  -  kemijsko inženjerstvo
PKT-ZO  -  zaštita okoliša
PK - preddiplomski kemije
PPT - preddiplomski prehrambene tehnologije
BIEM - biologija i ekologija mora

Obavijest za nadoknadu vježbi za kolegij Vježbe iz opće kemije

Nadoknada vježbi za kolegij Vježbe iz opće kemije za studente Preddiplomskog studija kemijske tehnologije (PKT-KI, PKT-ZO), Preddiplomskog studija kemije (PK) i Preddiplomskog studija prehrambene tehnologije (PPT) održati će se u petak, 20. 1. 2017. godine u 15:00 sati u laboratoriju u Kaštel Sućurcu.

Raspored studenata za nadoknadu možete pronaći na sljedećoj poveznici....

https://www.ktf.unist.hr/index.php/nastavni-materijali-zoak/nastavni-materijali

U Splitu, 16. 1. 2017.