Parcijalni test iz Opće kemije - Raspored po amfiteatrima i predavaonici

Parcijalni test iz Opće kemije, 22. 12. 2017. U 8:15

Raspored po amfiteatrima:
VELIKI  AMFITEATAR –  A02

PKT-KI    novoupisani i studenti koji ponavljaju godinu (svi smjerovi osim PK)
MALI  AMFITEATAR  –   A12

PKT-ZO  (samo novoupisani)

PPT       (samo novoupisani)
PREDAVAONICA  –  E-402

PK   novoupisani i studenti koji ponavljaju godinu

PK - preddiplomski studij kemije
PPT - preddiplomski studij prehrambene tehnologije
PKT – KI preddiplomski studij kemijskog inženjerstva
PKT – ZO preddiplomski studij zaštite okoliša

Obavijest o kolokviju iz Vjezbi iz opće kemije

Obavijest za studente grupa KI2, KI4, KI5 i ZO2!
Kolokvij za 6. vježbu održati će se 45 minuta prije izvođenja same vježbe. Gradivo koje je potrebno naučiti je od 69-82 str.

Ivana Vrca

Kolokvij iz vježbi iz Opće kemije

Kolokvij iz vježbi za grupe ZO2 i KI2 je u petak 08.12. od 13-14 h, a za KI4 i KI5 od 14-15 h. Potrebno je naučiti vježbu 5 i 6 (56-69 str.).

Ivana Vrca

Termin održavanja prvog parcijalnog testa Zavoda za opću i anorgansku kemiju iz kolegija Opća kemija

Prvi parcijalni test iz Opće kemije (PK, PKT-KI, PKT-ZO i PPT) održati će se u subotu, 25. 11. 2017. u 815. Raspored studenata po amfiteatru i po predavaonicama biti će oglašen na dan održavana parcijalnog testa. Na test ponijeti kalkulator i pribor za pisanje.


U Splitu, 13. 11. 2017.

Obavijest o nadoknadi seminara iz Opće kemije za seminarsku grupu PKT-KI B

Nadoknada seminara iz Opće kemije (koji se trebao održati u ponedjeljak, 30. 10. 2017.) održati će se u ponedjeljak, 6. 11. 2017. godine od 12 do 14 sati u amfiteatru A02.
Također se obavještavaju studenti da će se seminar iz Opće kemije za PKT-KI (ponedjeljak, 6. 11. 2017., 8:15-10:00) umjesto u E401 održa u amfiteatru A02.

U Splitu, 31. 10. 2017.

dr. sc. Ivana Škugor Rončević

Obavijest o drugom kolokviju iz Vjezbi iz opće kemije

Studenti grupe ZO 2  će  kolokvij za 2. vježbu imati u četvrtak 2. 11. 2017. godine u 9:00 u A 411.
Studenti grupa KI 2, KI 4 i KI 5 u petak 3. 11. 2017. od 12:00 u A 411.

Ivana Vrca, mag.ing.cheming.