Obavijest - III. test iz Anorganske kemije i Anorganske kemije 1

Obavijest - III. test iz Anorganske kemije i Anorganske kemije 1

Obavještavaju se studenti da će se III. test iz Anorganske kemije i Anorganske kemije 1 održati u petak, 14. lipnja 2019. godine s početkom u 8:15 sati.

Raspored po amfiteatrima:

PKT-KI    

Amfiteatar     A 0-2

PKT-ZO

Amfiteatar     A 0-2

PPT

Amfiteatar     A 0-1

PK

Amfiteatar     A 0-3

PK - preddiplomski studij kemije
PPT - preddiplomski studij prehrambene tehnologije
PKT – KI preddiplomski studij kemijskog inženjerstva
PKT – ZO preddiplomski studij zaštite okoliša

III. testu mogu pristupiti studenti koji su bili prisutni na 9 i više seminara.

Prof. dr. sc. Zoran Grubač

U Splitu, 10. lipnja 2019.

Odgoda predavanja iz Anorganske kemije

Odgoda predavanja iz Anorganske kemije

Obavijest studentima prve godine preddiplomskih studija Kemijska tehnologija i Prehrambena tehnologija

Predavanje iz kolegija Anorganska kemija za studente 1 godine (1_PKT_KI, 1_PKT_ZO i 1_PPT) neće se održati u petak 22. 3. 2019. kako je predviđeno rasporedom.

Nadoknada predavanja za sve studente (PKT-KI, PKT-ZO, PPT ) biti će održana u četvrtak, 28. 3. 2019. od 11:15 do 13:00 sati u  velikom amfiteatru  (A 02).

OBAVIJEST STUDENTIMA PRVE GODINE (PK, PKT i PPT) ZA VJEŽBE IZ ANORGANSKE KEMIJE

OBAVIJEST STUDENTIMA PRVE GODINE (PK, PKT i PPT) ZA VJEŽBE IZ ANORGANSKE KEMIJE

Na vježbe svaki student treba donijeti: zaštitni mantil, skripta za vježbe, veliku bilježnicu umotanu u bijeli papir, zaštitne naočale, šibice, deterdžent za pranje posuđa, krpu za brisanje posuđa, papirnate ručnike, škare i kalkulator.

Skripta "Vježbe iz anorganske kemije" dostupna su preko Web stranica Kemijsko - tehnološkog fakulteta u Splitu na sljedećoj poveznici:

https://www.ktf.unist.hr/index.php/nastavni-materijali-zoak/nastavni-materijali

Prije svake vježbe potrebno je položiti usmeni kolokvij iz gradiva vježbi.

Prvi kolokvij obuhvaća gradivo skripta do Vježba 2

RASPORED ODRŽAVANJA PRVOG KOLOKVIJA IZ KOLEGIJA
Vježbe iz anorganske kemije

Prvi kolokvij održati će se prema sljedećem rasporedu:
Grupa vježbi Datum Voditelj vježbi
A1 Četvrtak, 14. 3. 2019. u 11:15 A 411 Mislav Šolić
A2 Četvrtak, 14. 3. 2019. u 11:15 LAB F-505 Ana Zrilić

B1 Četvrtak, 14. 3. 2019. u 12:00 A 411 Mislav Šolić
B2 Četvrtak, 14. 3. 2019. u 12:00 LAB F-505 Ana Babić
B3 Četvrtak, 14. 3. 2019. u 12:00 LAB F-506 Ana Zrilić

C1 Četvrtak, 14. 3. 2019. u 11:30 LAB F-505 Nives Vladislavić
C2 Četvrtak, 14. 3. 2019. u 13:00 A 411 Mislav Šolić

D1 Četvrtak, 14. 3. 2019. u 12:00 A 408 Marijo Buzuk
D2 Četvrtak, 14. 3. 2019. u 12:00 LAB F-505 Nives Vladislavić
D3 Četvrtak, 14. 3. 2019. u 12:00 LAB F-506 Ivana Škugor Rončević

E1 Četvrtak, 14. 3. 2019. u 13:00 A 411 Ana Babić
E2 Četvrtak, 14. 3. 2019. u 13:00 LAB F-505 Nives Vladislavić


Raspored studenata po grupama i termin izvođenja prve vježbe možete naći na poveznici
OBAVIJEST_STUDENTIMA_PRVE_GODINE_prva_obavijest.pdf

Raspored grupa vježbi iz kolegija "Opća i anorganska kemija" za studente SZOM

KEMIJSKO TEHNOLOŠKI FAKULTET
ZAVOD ZA OPĆU I ANORGANSKU KEMIJU
STRUČNI STUDIJ – Zaštita i oporaba materijala

Raspored grupa vježbi iz kolegija "Opća i anorganska kemija" za studente Preddiplomskog stručnog studija "Zaštita i oporaba materijala"

Grupa F1
Ana    Bartulović
Ivan    Bibić
Mislav    Bilić
Petra    Filipović
Karmen    Gabrić
Jelena    Grmača
Martina    Jakšić
Sara    Jurkić
Anita    Žuljević

GrupaF2
Tihana    Krivić
Ante    Lukić
Gabrijela    Maslov
Petra    Mijić
Neven    Pavić
Nataša    Radotić
Dona    Radović
Patricija    Rezo
Brigita    Tomić

Grupa F1
Vježbe počinju u ponedjeljak, 29. 10. 2018. u laboratoriju 505 s početkom u 8:30 sati.
Grupa F2
Vježbe počinju u ponedjeljak, 5. 11. 2018. u laboratoriju 505 s početkom u 11:00 sati.

Na vježbe svaki student treba donijeti: zaštitni mantil, skripta za vježbe, veliku bilježnicu umotanu u bijeli papir, milimetarski papir, zaštitne naočale, šibice, deterdžent za pranje posuđa, krpu za brisanje posuđa, papirnate ručnike, škare i kalkulator.
Za prvu vježbu svaki student treba donijeti hamer papir veličine A4.

Skripta ("Opća kemija" i "Anorganska kemija") iz vježbi se može pronaći na:
https://www.ktf-split.hr/index.php/nastavni-materijali-zoak/nastavni-materijali/category/94-opca-i-anorganska-kemija-vjezbe
                        
Gradivo vježbi iz dijela "Opća kemija":
Vježba 1    do 38 stranice                
Vježba 2    od 38 do 49 stranice            
Vježba 3    od 49 do 61 stranice.            
Vježba 4    od 61 do 67 stranice             

Gradivo vježbi iz dijela "Anorganska kemija":
Vježba 5    do 10 stranice                                            
Vježba 6    od 11 do 39 stranice            
Vježba 7    od 40 do 58 stranice
                                                  
NAPOMENA: Termini i rasporedi održavanja vježbi biti će službeno objavljeni na poveznici:
https://www.ktf-split.hr/plan-vjezbi.html

Studenti su dužni kolokvirati građu svake vježbe, kao uvjet pristupanju samom izvođenju  vježbi. Termin kolokvija za prvu vježbu je prije održavanja same vježbe u dogovoru s voditeljem vježbi.

U Splitu, 24. 10. 2018.

Raspored za usmeni ispit iz kolegija Opća i anorganska kemija za studente ISPDF

Usmeni ispit iz kolegija Opća i anorganska kemija za studenticu Nikolinu Škaro održati će se u petak, 31. kolovoza 2018. godine u 10:00 sati.

 

U Splitu, 29. kolovoza 2018.