Vježbe iz opće kemije - Razduživanje stolova

Razduživanje stolova za studente preddiplomskog studija kemijske tehnologije (PKT-KI i PKT-ZO) održati će se u utorak, 17. 1. 2017. godine u laboratoriju u Kaštel Sućurcu prema slijedećem rasporedu:
 
STOL BR. 4

STOL BR. 8

STOL BR. 9

STOL BR. 12

STOL BR. 20

1400

STOL BR. 2

STOL BR. 5

STOL BR. 10

STOL BR. 14

1500

STOL BR. 6

STOL BR. 13

STOL BR. 15

STOL BR. 19

1600

 

SVI STUDENTI SU OBAVEZNI DOĆI

Obavijest o kolokviju iz Vježbi iz opće kemije za grupe studenata ZO1 i ZO2

Kolokvij iz Vježbi iz opće kemije za grupe studenata ZO1 i ZO2 održati će se u srijedu u 15 h. Kolokvij sadrži gradivo sedme vježbe.

Ivana Vrca

U Splitu, 9. 1. 2017.

Seminar_Opća kemija

Seminar iz kolegija Opća kemija za seminarsku grupu PKT-KI A, umjesto u četvrtak (22. prosinca 2016. ) u 1115 održati će se u četvrtak (22. prosinca 2016. ) u 1315 u istoj predavaonici (E 402).

Split, 20. prosinca, 2016.

Obavijest o kolokviju iz Vježbi iz opće kemije za grupe studenata ZO1 i ZO2

Kolokvij iz Vježbi iz opće kemije za grupe studenata ZO1 i ZO2 održati će se u srijedu u 15 h. Kolokvij sadrži gradivo pete i šeste vježbe.


Ivana Vrca

U Splitu, 12. 12. 2016.

Obavijest o početku vježbi iz Anorganske kemije II za studente preddiplomskog studija kemije

Vježbe iz kolegija Anorganska kemija II počinju u petak, 11. studenog 2016. godine u 1115 u laboratoriju Zavoda za opću i anorgansku kemiju na Kemijsko - tehnološkom fakultetu u Splitu (soba broj 30).

Prije izvođenja vježbi student je dužan kolokvirati gradivo prve vježbe. Kolokvij za sve studente će biti u četvrtak, 10. studenog 2016. godine u 1400 u laboratoriju Zavoda za opću i anorgansku kemiju.

Skripta za vježbe može se naći na stranicama Zavoda za opću i anorgansku kemiju, "Vježbe iz anorganske kemije II".

Prva vježba uključuje gradivo skripta zaključno sa stranicom 15.

EKSPERIMENT BROJ 1 - Spojevi promjenjivog koordinacijskog broja: Kompleksi nikla

Na vježbe svaki student treba donijeti: zaštitni mantil, skripta za vježbe, veliku bilježnicu umotanu u bijeli papir, zaštitne naočale, šibice, deterdžent za pranje posuđa, krpu za brisanje posuđa, škare, selotep i kalkulator.
U Splitu, 4. 11. 2016.