Oglasna ploča (izv.prof.dr.sc. Matko Erceg)

Početak predavanja - KATALIZA

Predavanja iz predmeta KATALIZA na preddiplomskim studijima Kemijska tehnologija i Kemija počinju prema rasporedu, u srijedu, 3. ožujka 2021. u 10:15 sati (online, Microsoft Teams - KATALIZA 2020./21.). U slučaju bilo kakvih pitanja, javiti se u CHAT ili e-mailom (merceg@ktf-split.hr).
Predmetni nastavnik: prof. dr. sc. Matko Erceg