Natječaj za upis 1. generacije studenata na Program postakademskog zapošljavanja i stjecanja upravljačkih sposobnosti studenata Sveučilišta u Splitu i Sveučilišta u Zagrebu u akademskoj godini 2014./2015.

Napisao/la Antonia Plazonić Parađina on .

SVEUČILIŠTE U SPLITU
raspisuje
NATJEČAJ
za upis 1. generacije studenata na Program postakademskog zapošljavanja i stjecanja upravljačkih sposobnosti studenata Sveučilišta u Splitu i Sveučilišta u Zagrebu u akademskoj godini 2014./2015.
Ovim Natječajem određuju se uvjeti prijave i upisa studenata prve godine preddiplomskih sveučilišnih, integriranih preddiplomskih i diplomskih sveučilišnih te diplomskih sveučilišnih studija Sveučilišta u Splitu i Sveučilišta u Zagrebu na Program postakademskog zapošljavanja i stjecanja upravljačkih sposobnosti studenata u akademskoj godini 2014./2015. (u daljnjem tekstu: Program).
Programom se studenti osposobljavaju za pokretanje i vođenje gospodarskih i drugih subjekata te se povećavaju opće sposobnosti za zapošljavanje/samozapošljavanje nakon završenog studija i stjecanja diplome.
Na Natječaj se pod jednakim uvjetima mogu prijaviti studenti Sveučilišta u Splitu i Sveučilišta u Zagrebu.
Pravo upisa po provedenom Natječaju ostvaruje 30 studenata Sveučilišta u Splitu i 30 studenata Sveučilišta u Zagrebu.
Prvi modul Programa izvodit će se putem radionica LJETNE ŠKOLE koja započinje 13. srpnja 2015. godine i traje do 24. srpnja 2015. godine. Tijekom modula studenti će se upoznati s poduzetničkim vještinama i načinom razmišljanja, usvajati vještine identifikacije i analize poslovnih prilika, kao i osnove pravnog okvira poduzetničkog poduhvata i poslovanja.
LJETNA ŠKOLA održat će se u Splitu, u prostorima Sveučilišne knjižnice, Ulica Ruđera Boškovića 31.
Za studente kojima je nužno osigurati smještaj i prehranu u Splitu, isto će biti osigurano u jednom od studentskih domova Studentskog centra u Splitu.

Natječaj za izbor nastavnika

Napisao/la Antonia Plazonić Parađina on .

KEMIJSKO-TEHNOLOŠKI FAKULTET raspisuje
NATJEČAJ 
za izbor:
1. jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i radno mjesto redoviti profesor za znanstveno područje tehničkih znanosti, znanstveno polje kemijsko inženjerstvo, grana kemijsko inženjerstvo u razvoju materijala u Zavodu za organsku tehnologiju, na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu
2. jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i radno mjesto izvanredni profesor za znanstveno područje tehničkih znanosti, znanstveno polje kemijsko inženjerstvo, grana reakcijsko inženjerstvo u Zavodu za kemijsko inženjerstvo, na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu
3. jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i radno mjesto docent za znanstveno područje prirodnih znanosti, znanstveno polje kemija, grana primijenjena kemija u Zavodu za kemiju okoliša, na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu.

Natječaj za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa - viši laborant

Napisao/la Antonia Plazonić Parađina on .

KEMIJSKO-TEHNOLOŠKI FAKULTET raspisuje
NATJEČAJ
za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa
- za radno mjesto II. vrste – viši laborant, jednog izvršitelja/izvršiteljice, u Odsjeku za kemiju
Pristupnici/pristupnice moraju ispunjavati opće uvjete prema Zakonu o poticaju zapošljavanja (N.N. 57/12 i 120/12), te dodatne uvjete:

Natječaj za izbor jednog izvršitelja/izvršiteljicu na radno mjesto III vrste – laborant na neodređeno vrijeme, u Odsjeku za kemiju

Napisao/la Antonia Plazonić Parađina on .

KEMIJSKO-TEHNOLOŠKI FAKULTET raspisuje 
NATJEČAJ 
za izbor jednog izvršitelja/izvršiteljicu na radno mjesto III vrste – laborant na neodređeno vrijeme, u Odsjeku za kemiju
Uvjeti: SSS kemijskog smjera
             osposobljenost za rad na PC
             probni rad od 3 mjeseca
O rezultatima natječaja pristupnici će biti obaviješteni u zakonskom roku.
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti na adresu: Kemijsko-tehnološkog fakulteta u Splitu, Teslina 10/V, s naznakom: „za natječaj" u roku od osam dana (8) od objave u Narodnim novinama.

Program postakademskog zapošljavanja i stjecanja upravljačkih sposobnosti studenata

Napisao/la Antonia Plazonić Parađina on .

Poziv studentima Sveučilišta u Splitu i Sveučilišta u Zagrebu na iskaz interesa.

Sveučilište u Splitu i Sveučilište u Zagrebu, kao baštinici javnog dobra znanja, koje žele prenijeti na mlade naraštaje i unaprijediti njihovu svekoliku dobrobit u Republici Hrvatskoj, žele ovim putem promovirati ideju zapošljavanja/samozapošljavanja te pripremiti studente/ice za poduzetnički iskorak. U tom smislu izrađen je Program postakademskog zapošljavanja i stjecanja upravljačkih sposobnosti studenata, čiji je cilj osposobiti studente/ice Sveučilišta u Splitu i Zagrebu za pokretanje i vođenje gospodarskih i drugih subjekata, kao i povećati njihove opće sposobnosti za zapošljavanje/samozapošljavanje nakon završenog studijskog programa.