Unos osobnih podataka preko Studomata u sklopu upisa

Napisao/la Anđela Jurić on .

Poštovani studenti, 

Prije upisa godine molimo da preko Studomata popunite osobne podatke koji nedostaju. Dani za izmjenu osobnih podataka studenata na Studomatu vrše se od 18.09.2023. do 22.09.2023. 
Unos_osobnih_podataka_u_sklopu_upisa_.pdf

Obavijest o upisu na Program za stjecanje uvjeta za upis na sveučilišni diplomski studij Kemijska tehnologija studentima koji su završili stručni prijediplomski studij Zaštita i oporaba materijala

Napisao/la Anđela Jurić on .

SVEUČILIŠTE U SPLITU

KEMIJSKO-TEHNOLOŠKI FAKULTET

raspisuje

NATJEČAJ

za upis na Program za stjecanje uvjeta za upis na sveučilišni diplomski studij Kemijska tehnologija studentima koji su završili stručni prijediplomski studij Zaštita i oporaba materijala.

Program će se izvoditi kroz dva semestra. Programom se stječe 31,0 ECTS bod. Rok za završetak Programa je 2 akademske godine počevši od akademske godine upisa Programa.

Polaznici programa pohađat će nastavu iz pojedinih predmeta s redovitim studentima sveučilišnog prijediplomskog studija na Kemijsko-tehnološkom fakultetu u Splitu.

Školarina iznosi 547,22 EUR (4.123,00 HRK), a dokaz o uplati dostavlja se prilikom upisa. UPLATNICA.pdf

Polaznici koji upisuju Program dužni su s Fakultetom sklopiti Ugovor o pohađanju Programa.

Uz prijavu se prilaže:
-preslika diplome o završenom stručnom prijediplomskom studiju Zaštita i oporaba materijala

Dodatne informacije mogu se dobiti na e-mail ante.prkic@ktf-split.hr

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta za upis dostavljaju se do 4. listopada 2023. godine, na adresu: Sveučilište u Splitu Kemijsko-tehnološki fakultet, Ruđera Boškovića 35, 21000 Split.

Na Natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Riječi i pojmovi sklopivi u ovom Pravilniku koji imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod.

Podnošenjem prijave na Natječaj, kandidati su izričito suglasni da Kemijsko-tehnološki fakultet u Splitu kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka (Uredba EU 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća), Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18) i drugim pozitivnim propisima.

Odluke vezane za upis i participaciju u troškovima studija za akademsku godinu 2023./2024.

Napisao/la Anđela Jurić on .

Poštovani studenti,

U privitku dostavljamo Odluke Fakultetskog vijeća Kemijsko-tehnološkog fakulteta u Splitu i Sveučilišta u Splitu vezane za upis i participaciju u troškovima studija za akademsku godinu 2023./2024.

ODLUKA O PARTICIPACIJI STUDENATA U TROSKOVIMA STUDIJA ZA AK G 2324.pdf
odluke_FV_2023_pdf
dopis_sastavnicama_subvencioniranje_školarina_rujan.pdf

Za sva pitanja možete se obratiti u Studentsku službu putem e-maila referada@ktf-split.hr ili na tel.: 021/329-427 ili 329-429.

2nd European Congress on Chemistry and Applied Sciences

Napisao/la Anđela Jurić on .

Europski kongres o kemiji i primijenjenim znanostima održat će se 9. i 10. studenog u Parizu, Francuska. 

Sve informacije o Kongresu možete vidjeti na sljedećem linku: Conference information

Pozivamo sve zainteresirane da se jave putem sljedećeg linka: Chemisty Congress 2023

OBAVIJEST O UPISIMA U VIŠU GODINU STUDIJA ( AKADEMSKA GODINA 2023./2024. )

Napisao/la Anđela Jurić on .

1. Upoznajte se s Odlukama koje reguliraju upise i školarine

PRAVILNIK_O_STUDIJIMA_I_SUSTAVU_STUDIRANJA_NA_KTF_2019.pdf (posebno članak 57.)
ODLUKA O PARTICIPACIJI STUDENATA U TROSKOVIMA STUDIJA ZA AK G 2324.pdf
odluke_FV_2023.pdf
dopis sastavnicama_subvencioniranje školarina rujan.pdf

2.a. Upišite se preko Studomata

Upis akademske godine 2023./24. obavlja se preko Studomata u periodu od 25.09.2023. do 29.09.2023.g. Prilikom upisa godine automatski se upisuju predmeti zimskog semestra, dok će se upis predmeta ljetnog semestra odvijati preko Studomata u period od 02.10.2023.g. do 05.10.2023.g.

Prije nego pristupite upisu godine preko Studomata molimo da provjerite jesu li Vam unesene ocjene svih položenih ispita (i ispita položenih na dekanskom roku). U slučaju da nisu molimo da se obratite u Studentsku službu ili predmetnom profesoru.

Ukoliko imate nepodmirenih dugova za školarinu za akademsku godinu 2022./23. neće Vam biti omogućen upis godine preko Studomata stoga Vas molimo da se obratite u Studentsku službu.

Prije upisa godine molimo da preko Studomata popunite osobne podatke koji nedostaju. Dani za izmjenu osobnih podataka studenata na Studomatu vrše se od 18.09.2023. do 22.09.2023.
Upute se nalaze u privitku. Unos_osobnih_podataka_u_sklopu_upisa.pdf

Posebno naglašavamo da:
Predmet i pripadajuće vježbe iz tog predmeta čine jedinstvo te da nije moguće prvi put upisati predmet bez pripadajućih vježbi ni vježbe bez pripadajućeg predmeta. 
Kod parcijalnog upisivanja predmeta viših godina molimo da vodite računa o preklapanjima u rasporedu. (Primjerice, ukoliko ste u obvezi ponovno upisati i slušati Matematiku I ili Matematiku II nemojte odabrati predmete koje se predaju u istom terminu.)

Ukoliko parcijalno upisujete izborne predmete više godine molimo da prvo odaberete izborne pa tek onda obvezne predmete više godine (na taj način smanjujete kvotu za obvezne predmete).
Upute za upis godine se nalaze u privitku
Upute_za_upis_godine.pdf

2.b. Vezano za broj ECTS bodova upisanih u akademskoj godini:
U pravilu se upisuje 60 ECTS-a. Pravilnik o studijima i sustavu studiranja na Kemijsko-tehnološkom fakultetu u Splitu u čl. 57. predviđa da student u pojedinoj akademskoj godini može upisati predmete u ukupnom opterećenju od najviše 63 ECTS, a najmanje 55 ECTS bodova.
Studentu koji je u prethodnoj akademskoj godini položio ispite iz svih upisanih predmeta može se omogućiti upis predmeta do najviše 75 ECTS bodova (čl.57. st. 7. Pravilnika). (Studenti na koje se odnosi ovaj stavak Pravilnika vrše upis do 60 ECTSa preko Studomata te obaviještavaju Studentsku službu da im upiše ostatak predmeta do 75 ECTS bodova navodeći predmete koje im je potrebno upisati).

3Nakon obavljenog upisa godine preko Studomata potrebno je da u Studentsku službu dostavite indeks, dokaz o uplati troškova upisnine i uplati troškova školarine do uključivo 29. rujna 2023. godine te da Studentsku službu obavijestite o predmetima koje Vam Studentska služba treba dodatno upisati. (osobno ili mailom na referada@ktf-split.hr )
Primjerak uplatnice za upisninu.  UPLATNICA upisnina .pdf  
Primjerak uplatnice za školarinu.  UPLATNICA školarina .pdf 

Molimo Vas da odvojite uplatu upisnine od uplate školarine.


Molbe Dekanu za obročno plaćanje školarine se podnose na protokol Fakulteta.

Za sva dodatna pitanja molimo kontaktirajte Studentsku službu na broj telefona 021/329-429 ili mailom na 
referada@ktf-split.hr