Obavijest o subvencioniranju troškova školarine studentima koji u redovitom statusu u tekućoj godini prelaze sa jednog javnog visokog učililšta na drugo javno visoko učilište

Napisao/la Marušić Ana on .

Poštovani,

sukladno upitu upućenom Ministarstvu znanosti i obrazovanja vezanog za tumačenje čl. 79. st.3. Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti, u cijelosti prenosimo dobiveni odgovor:

Sukladno članku 79. stavku 1. Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (Narodne novine, broj 119/22) propisano je da student državljanin Republike Hrvatske odnosno državljanin druge države članice Europske unije koji studira u redovitom statusu na sveučilišnom ili stručnom prijediplomskom ili diplomskom studiju odnosno sveučilišnom integriranom studiju na javnom visokom učilištu ostvaruje pravo na subvencioniranje troškova školarine u cijelosti iz državnog proračuna, u skladu s uredbom iz članka 99. stavka 8. ovoga Zakona.

Nadalje, člankom 79. stavkom 3. Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti propisano je da student iz članka 79. stavka 1. ovog Zakona ima pravo jednom promijeniti izabrani studij uz zadržavanje prava na subvencioniranje troškova školarine u cijelosti.

Iz navedenog proizlazi da student ima pravo jednom promijeniti izabrani studij i zadržati pravo na subvenciju školarine pod uvjetima definiranim uredbom iz članka 99. stavka 8. Zakona.

Uredbom o programskom financiranju javnih visokih učilišta i javnih znanstvenih instituta u Republici Hrvatskoj (Narodne novine 78/23) u članku 5. stavku 3. materijalni troškovi poslovanja i sredstva za tekuće i investicijsko održavanje nastavne infrastrukture uključuju trošak studiranja za studente državljane Republike Hrvatske, odnosno državljane druge države članice Europske unije koji su upisani na sveučilišni ili stručni prijediplomski ili diplomski studij odnosno sveučilišni integrirani studij na javnom visokom učilištu u redovitom statusu i koji su po prvi puta upisani u prvu godinu studija ili su u prethodnoj akademskoj godini ostvarili najmanje 55 ECTS bodova ili kojima je utvrđen invaliditet najmanje 60%, a u prethodnoj akademskoj godini ostvarili su najmanje 30 ECTS bodova. Materijalni troškovi poslovanja i sredstva za tekuće i investicijsko održavanje nastavne infrastrukture ne uključuju trošak studija za studente koji studiraju na studijima koji se izvode na stranom jeziku niti za studente koji već imaju stečenu kvalifikaciju na istoj razini visokog obrazovanja.

Slijedom navedenoga, student u slučaju promjene studija ima pravo na subvencioniranje troškova školarine u cijelosti ako u redovitom statusu u tekućoj godini prelazi sa jednog javnog visokoga učilišta na drugo javno visoko učilište uz uvjet da je u prethodnoj akademskoj godini ostvario najmanje 55 ECTS bodova. Pravo na subvenciju školarine studenti po navedenim uvjetima ostvaruju do stjecanja prve kvalifikacije na istoj razini obrazovanja.

Obavijest o produženju ljetnog upisnog roka u I. godinu sveučilišnih prijediplomskih studija

Napisao/la Marušić Ana on .

Produžuje se termin za upis u I. godinu sveučilišnih prijediplomskih studija u ljetnom upisnom roku.

Pristupnici koji su ostvarili pravo na upis mogu regulirati svoj upis do 24. srpnja 2023. do 23:59 sati putem on-line obrasca.

Pristupnici koji prilikom on-line upisa ne prilože Potvrdu o položenim ispitima državne mature, dužni su je naknadno dostaviti putem email adrese referada@ktf-split.hr.

Osmi Simpozij studenata kemičara

Napisao/la Anđela Jurić on .

Dana 21. listopada 2023. godine na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu održava se 8. Simpozij studenata kemije.Simpozij studenata kemičara iznimno je uspješan projekt vođen motom „studenti za studente“ koji je omogućio brojnim studentima uključenima u znanstveno-istraživački rad da podjele svoje znanje putem usmenih izlaganja ili posterskih priopćenja.U sklopu Simpozija moguće je sudjelovati kao aktivni ili kao pasivni sudionik. Aktivne sudionike čine studenti koji žele usmeno ili putem postera prezentirati svoj rad. Rad možete prezentirati samostalno ili u paru. Pasivne sudionike čine studenti koji žele podržati svoje kolege slušajući njihova izlaganja te saznati novosti u kemiji.

Više o prijavi na Simpozij te pravilima za prijavu možete pronaći na web stranici https://sisk.hkd.hr/

Sistematski pregledi studenata prve godine studija akad. god. 2022/2023

Napisao/la Anđela Jurić on .

Sistematski pregled studenata prve godine studija se obavlja u svrhu kontrole zdravstvenog stanja (s naglaskom na mentalno i reproduktivno zdravlje), uvida u navike i ponašanja, prilagodbe na studij, te utvrđivanja zdravstvenih rizika.

Molimo donijeti sa sobom  zdravstvenu iskaznicu, OIB i specijalističke nalaze (ukoliko ih student/ica ima).

Pregledi se obavljaju u ambulanti na Bačvicama, Bijankinijeva 13 (ulica ispod policijske postaje na Bačvicama, kraj diskonta Feniks).
Preglede obavlja nadležna liječnica Fakulteta, dr. Hajdi Krstulović, spec. školske medicine. 
Tel.: 021/315-684

Pregledi se ne naplaćuju.

Putem linka https://terminko.hr/lokacija/bacvice1/sistematski-pregled-studenata-prve-godine-studija-akad-god-2022-2023  studenti se naručuju na pregled u terminu kako im odgovara.


Studentska služba

Raspored pismenog dijela ispita u dodatnom ispitnom terminu

Napisao/la Anđela Jurić on .

Poštovani studenti,

Ispiti u dodatnom ispitnom terminu, 12. srpnja 2023. s početkom u 9:00 sati, će se pisati prema sljedećem rasporedu:

Dvorana E402: Katedra za matematiku, Zavod za anorgansku tehnologiju, Zavod za analitičku kemiju, Zavod za biokemiju, Zavod za fizikalnu kemiju, Zavod za inženjerstvo okoliša, Zavod za kemijsko inženjerstvo i Zavod za kemiju okoliša.

Dvorana F402: Zavod za fiziku, Zavod za opću i anorgansku kemiju, Zavod za organsku kemiju, Zavod za organsku tehnologiju, Zavod za prehrambenu tehnologiju i biotehnologiju, Zavod za termodinamiku i Osnove strojarstva.


Studentska služba