Obavijest o početku predavanja iz kolegija Matematika i statistika za farmaceute

 

Prvo predavanje iz kolegija Matematika i statistika za farmaceute održat će se 27.10.2015.  (KTF, predavaonica P4) s početkom u 9:15 sati.

Split, 26.10.2015.                                                                                                                                                            Katedra za matematiku

 

Matematika 1 - Obavijest o demonstraturama

Kako je u petak, 23.10.2015. nenastavni dan, demonstrature iz Matematike 1 održat će se u četvrtak 22.10.2015. u 11 sati u Studentskoj sobi.
 
Split, 19. listopada, 2015.
Katedra za matematikuMatematika 1 - Obavijest za studente grupe C

Kako je u petak, 23.10.2015. nenastavni dan, seminar iz Matematike 1 održat će se u utorak, 20.10.2015. i to
U Predavaonici br. 1 od 14 - 15 (1 sat)
U Predavaonici br. 1 od 18 - 20 (2 sata)

Split, 16. listopada, 2015.

Katedra za matematiku

Obavijest za studente I. godine - Matematika

Mole se studenti prve godine (Prehrambena tehnologija i Zaštita i oporaba materijala)da isprintaju grafove (linkovi ispod) i ponesu ih na seminar iz Matematike .

Grafovi 1

Grafovi 2

Split, 19.listopada, 2015.

Katedra za matematiku