Matematika - Farmacija parcijalni test

Parcijalni test iz Matematike za studente Farmacije 1.god održat će se u ponedjeljak 14.studenog 2016. u predavaonici E 402 u 8.00 sati.

Split, 11. studenog 2016.
Katedra za matematiku

Demonstrature - Matematika 1 - Novi raspred

Zbog promjene rasporeda (7.11.2016.) demonstrature iz kolegija Matematika 1 održavat će se prema sljedećem rasporedu:

Grupa A (Kemija) i Grupa C (Zaštita okoliša) srijeda 12-13 računalna predavaonica C 611 - Martina Miše

Grupa B (Kemijsko inženjerstvo) srijeda 14-15 predavaonica  E 407 - Petra Brzović

Stari studenti domaći bi trebali predati sa onom grupom s kojojm slušaju seminar.

Splir, 11. studenog 2016.
Katedra za matematiku

Matematika 1 - Demonstrature 9.11.

Zbog spriječenosti demonstratorice Martine Miše, demonstrature za studente Kemije (Grupa A) te Zaštite okoliša (Grupa C) održat će se u srijedu od 13-14 u predavaonici F 405.
Idući tjedan po rasporedu.

Split, 8. studenog 2016.
Katedra za matematiku

Matematika 1_Seminar petak 11.11.2016.

Seminar iz kolegija Matematika 1, umjesto u petak (11. studenog 2016. ) održat će se u srijedu ( 9. studenog 2016.) u predavaonici E 402 od 17-20.

Split, 7.studenog, 2016.
Katedra za matematiku

Matematika - Demonstrature od 1.11.

Kako je 1.11.2016. bio neradni dan (Svi Sveti) demonstrature iz kolegija Matematika (Prehrambena tehnoloija i Zaštita i opraba materijala) održat će se 2.11.2016. (danas) od 17.00 do 17.30  sati u predavaonici E 402 i 3.11.2016. (četvrtak) od 14.30 do 15.00 sati u predavaonici E 402.

Split, 2.studenog, 2016.
Katedra za matematiku