Matematika 1 - Seminar petak, 25.11.2016.

Seminar iz kolegija Matematika 1 održat će se u petak u 11 sati ali u predavaonici F 401, umjesto E 402 zbog potrebe organizacije APLS tečaja.

Split, 23.studenog 2016.
Katedra za matematiku

Farmacija - Matematika- pismeni ispit

Pismeni ispit iz kolegija Matematika i statistika za farmaceute održat će se u ponedjeljak, 28.11.2016. u 15.00 sati u predavaonici E 401.

Split, 23.studenog 2016.
Katedra za matematiku

Matematika - Prehrana seminari

Seminar iz kolegija Matematika za studente Prehrambene tehnologije neće se održati u utorak 22.studenog 2016.  već u ponedjaljak 21.studenog 2016. od 16-19 u predavaonici F 402.

Split, 18.studenog 2016.
Katedra za matematiku

Matematika - seminar Zaštita i oporaba materijala

Seminar iz kolegija Matematika za studente Zaštite i oporabe materijala neće se održati u ponedjeljak (14.11.2016.) već u petak, 18. studenog 2016. u predavaonici F 407 u 800 sati.

Split, 11.studenog 2016.

Katedra za matematiku

Matematika - Farmacija parcijalni test

Parcijalni test iz Matematike za studente Farmacije 1.god održat će se u ponedjeljak 14.studenog 2016. u predavaonici E 402 u 8.00 sati.

Split, 11. studenog 2016.
Katedra za matematiku