Katedra za matematiku_pismeni ispiti 26.1.2017.

Pismeni ispiti iz kolegija Matematika i Matematika 1 održat će se 26.1.2017. (četvrtak) u 8:00 sati u predavaonici E 402.

Napomene: Kako bi ispit počeo na vrijeme, par minuta prije će se početi sa smještanjem studenata.
                       Obavezno ponijeti indeks.  

Split, 25.1.2017.                                                                                                                                                Katedra za matematiku

Katedra za matematiku - 3. kolokvij

3. kolokvij iz kolegija Matematika i Matematika 1 održat će se u subotu, 21. siječnja 2017. prema sljedećem rasporedu

Matematika 1 -  u 830 sati
Grupa A - Kemija predavaonica E 402
Grupa B - Kemijsko inženjerstvo - Amfiteatar A02
Grupa C -  Zaštita okoliša - Amfiteatar 02
Grupa S - Amfiteatar A 02

Matematika  - u 930 sati
Stručni studij - Amfiteatar A02
Prehrambena tehnologija - Amfiteatar A02


OBAVEZNO PONIJETI INDEKS!!!
Split, 19. siječnja 2017.

Matematika1_teorija 19.1._raspored studenata

3. kolokvij (teoretski dio) iz kolegija Matematika 1 održat će se 19.1.2017. u 8:15 sati prema rasporedu:


-grupa B (nap. studenti kemijskog inženjerstva bez "starih" studenata)....... predavaonica F407

-grupe A, C i S....... amfiteatar


Mole se studenti da budu 10 minuta prije ispred dvorane u kojoj pišu kolokvij. Obavezno ponijeti indeks!


18. 1. 2017.                                                                                                                            Katedra za matematiku

Matematika 1 - Demonstrature

Predaja 14. domaće zadaće bit će po uobičajnom rasporedu. Točnije,

Grupa A (Kemija) i Grupa C (Zaštita okoliša) srijeda 12.30-13.15 računalna predavaonica C 611 - Martina Miše

Grupa B (Kemijsko inženjerstvo) srijeda 14-15 predavaonica  E 407 - Petra BrzovićPredaja 15. domaće zadaće bit će prema rasporedu

Grupa A (Kemija) i Grupa C (Zaštita okoliša) petak (20.1.) 11-12 predavaonica  E 402 - Martina Miše

Grupa B (Kemijsko inženjerstvo) ponedjeljak (23.1) u dogovoru s demonstratoricom Petrom Brzović

Stari studenti domaći bi trebali predati sa onom grupom s kojojm slušaju seminar.

Split, 17.siječnja 2017.
Katedra za matematiku

Matematika 1 - seminar 22.12.2016.

Zbog bolesti asistentice danas ( 22.12.) neće se održati seminar iz kolegija Matematika 1 od 17-20 u predavaonici E 402.

Isti će se održati u ponedjeljak, 9.siječnja 2017. od 8-10 u predavaonici E 402, te od 10-11 u predavaonici F 401.

Split, 22.prosinca 2016.
Katedra za matematiku