Matematika 1_usmeni ispit 8.2.2018.Usmeni ispit iz kolegija Matematika 1 održat će se u predavaonici E407 s početkom u 12 sati.

Split, 7.2.2018.       Katedra za matematiku

Matematika_PPT i ZOM_obavijest o rezultatima kolokvija


Rezultati parcijalnih testova bit će dani 29.1.2018. u 14 sati na oglasnoj ploči Katedre (4. kat).

Split, 24.1.2018.         Katedra za matematiku

Matematika 1_parcijalni test_raspored studenataDrugi parcijalni test iz Matematike 1 (24.1.2018. s početkom u 1100 sati) održat će se prema rasporedu:


grupa S

amfiteatar A02 (prizemlje)

grupe PK i ZO

amfiteatar A01 (prizemlje)

grupe E_KI i K_KI

amfiteatar A03 (prizemlje)

·      

Obavezno ponijeti indeks!

 

Split, 24.1.2018.                                                                                   Katedra za matematiku

Matematika_PPT i ZOM_raspored nastave od 12.1. do 26.1.2018.12.1.2018. seminari (ZOM+PPT)    17-20;    E402

15.1.2018. predavanja                   14-16;    F402
15.1.2018. seminari (ZOM+PPT)    16-18;    F402
16.1.2018. seminari (ZOM+PPT)    13-15;    E402
19.1.2018. seminari (ZOM+PPT)    17-19;    E402

22.1.2018. seminari (ZOM+PPT)    16-19;    F402
23.1.2018. kolokvij                         13 sati;   E401 (ZOM) i E402 (PPT)


Katedra za matematiku

Matematika1_termin 2. parcijalnog testaDrugi parcijalni test iz kolegija Matematika 1 održat će se 24.1.2018. u terminu predavanja. Nadoknada istih bit će 22.1.2018. od 15 do 18 sati (amfiteatar A02).

Split, 22.12.2017.                                                 Katedra za matematiku