Matematika 1 - Novi raspored demonstratura

Demonstrature iz kolegija Matematika 1 održavat će se prema sljedećem rasporedu:

Grupa A (Kemija) i Grupa C (Zaštita okoliša) srijeda 12-13 predavaonica F 402 - Martina Miše

Grupa B (Kemijsko inženjerstvo) srijeda 13-14 predavaonica  F 402 - Petra Brzović

Stari studenti domaći trebaju predati sa onom grupom s kojojm slušaju seminar.

Split, 10.listopada 2016.

Katedra za matematiku

Matematika- promjena seminarskih grupa!!!

Seminari iz kolegija Matematika 1 održavat će se prema sljedećm rasporedu:

Grupa A - Kemija  ponedjeljkom  od 12 do 15 u Predavaonici E 401

Grupa B  - Kemijsko inženjerstvo -  II dio (Matić M. - Varenina I. ) petkom od 11 do 14 u Predavaonici E 402

Grupa B -Kemijsko inženjerstvo - I dio ( Baković M. - Mateljak K.) četvrtkom od 17 do 20 u Predavaonici E 402

Grupa C - Zaštita okoliša petkom od 11 do 14 u Predavaonici E 402

Split, 6. listopada 2016.
Katedra za matematiku

Katedra za matematiku - Vrijeme konzultacija

Mr.sc. Branka Gotovac             SRIJEDA 10 - 11
                                                    ČETVRTAK 11 - 12

Lucija Ružman, prof.                ČETVRTAK 11 - 12
                                                    PETAK 10 - 11

Ena Čeko, mag. math.             PONEDJELJAK 15- 16
                                                    e - mail: enafil@gmail.com

Marica Mitar, prof.                   ČETVRTAK 16 - 17
                                                   e - mail: darkheart.m@gmail.com

Ana Novaković, prof.               UTORAK 13 - 14
                                                   e - mail: ana.novakovic5@gmail.com

Split, 5.listopada. 2016.

Katedra za matematiku

Matematika (M1,M2 i M) - Usmeni dekanski rok

Usmeni ispit iz kolegija Matematika 1, Matematika 2 i Matematika održat će se danas, 5. 10.2016. u 1300 sati u predavaonici E 407.

Split, 5. listopada, 2016.
Katedra za matematiku

Matematika 1 - Raspored demonstratura

Demonstrature iz kolegija Matematika 1 za ovaj tjedan ( 3.10. - 8.10.) održat će se prema sljedećemo rasporedu

Grupa A (Kemija) i Grupa C (Zaštita okoliša) petak 14-15 predavaonica E 402.

Grupa B (Kemijsko inženjerstvo) srijeda 12-13 predavaonica E402.

Stari studenti domaći trebaju predati sa onom grupom s kojojm slušaju seminar.

Split, 3.listopada, 2016.
Katedra za matematiku