Matematika 1 - Raspored seminara

Seminari iz kolegija Matematika 1 održavat će se prema sljedećem rasporedu

Grupa A - Kemija  ponedjeljkom  od 12 do 15 u Predavaonici E 401

Grupa B  - Kemijsko inženjerstvo -  I dio ( Baković M. - Mateljak K.) petkom od 11 do 14 u Predavaonici E 402

Grupa B -Kemijsko inženjerstvo - II dio ( Matić M. - Varenina I.) četvrtkom od 17 do 20 u Predavaonici E 402

Grupa C - Zaštita okoliša petkom od 11 do 14 u Predavaonici E 402

Split, 29. rujna 2016.
Katedra za matematiku

Matematika - I. godina stručni studij

Obavijest
Studenti 1. godine Stručnog studija - Zaštita i oporaba materijala imat će seminar iz kolegija Matematika u utorak, 27.9.2016. u 10 sati u predavaonici E402.
Split, 26.rujna 2016.
Katedra za matematiku

Matematika -Usmeni ispitiUsmeni ispit
iz kolegija Matematika i Matematika 1 za sve studente ( Bujas, Folo, Malbaša, Margeta, Papučić i Radelj) održat će se u utroak, 27.9.2016. u 1130 u predavaonici E 407.Split, 23. rujna 2016.                                                                                        Katedra za matematiku

Matematika - Pismeni ispit 7.9.2016.


Rezultati pismenih ispita iz kolegija Matematika i Matematika 1 održanih  7. rujna 2016. bit će na oglasnoj ploči Katedre za matematiku u ponedjeljak,
12. rujna 2016. u 1200 sati kao i sve ostale obavijesti.
Split, 9.rujna 2016.
Katedra za matematiku

Matematika - Pismeni ispit 6.9.2016.


Rezultati pismenog ispita iz kolegija Matematika 2 održanog  6. rujna 2016. bit će na oglasnoj ploči Katedre za matematiku u ponedjeljak,
12. rujna 2016. u 1200 sati te sve ostale obavijesti.
Split, 7.rujna 2016.
Katedra za matematiku