Matematika 2 - 2. kolokvij- Raspored studenata

Drugi kolokvij iz kolegija Matematika 2 održat će se u srijedu 18. svibnja 2016. u 1845 sati prema sljedećem rasporedu

Grupa A (Kemija) i Grupa C (Zaštita okoliša)  - Predavaonica F 401

Grupa B (Kemijsko inženjerstvo) - Amfiteatar

Grupa S (Stari studenti) - Amfiteatar


Molimo studente da dođu 15 minuta ranije.

Obavezno ponijeti indeks.

Katedra za matematiku
Split, 16.svibnja 2016.

Matematika 2 - Demonstrature promjena termina


Demonstrature iz kolegija Matematika 2 kroz sljedeća tri tjedna ( od 16.05.2016. do 5.6.2016.) odvijat će se prema sljedećem rasporedu


PREDDIPLOMSKI STUDIJ - Grupa A (Kemija) i Grupa C (Zaštita okoliša)

ČETVRTAK  1400 – 1500  PREDAVAONICA E 407 –  Petra Brzović


PREDDIPLOMSKI STUDIJ - Grupa B ( Kemijsko inženjerstvo)

UTORAK  1200 – 1300  PREDAVAONICA F 406 –  Petra Brzović


Split, 13. svibnja 2016.

Katedra za matematiku

Matematika 2 - Demonstrature

U srijedu 4. svibnja 2016. neće se održati demonstrature iz kolegija Matematika 2.
Termin nadoknade bit će dan naknadno.
Split, 3. svibnja 2016.
Katedra za matematiku

Matematika 2 - I. kolokvij - Raspored studenata

OBAVIJEST

Prvi kolokvij iz kolegija Matematika 2 održat će se u subotu 9. travnja 2016. u 1200 sati prema sljedećem rasporedu

Grupa A (Kemija) i Grupa C (Zaštita okoliša)  - Predavaonica F 401
Grupa B (Kemijsko inženjerstvo) - Predavaonica E 402
Grupa S (Stari studenti) - Predavaonica E 401

Molimo studente da dođu 15 minuta ranije.

Obavezno ponijeti indeks.

Katedra za matematiku
Split, 8.travnja 2016.