Katedra za matematiku -Termin usmenog ispitaUsmeni dio ispita iz kolegija Matematika i Matematika 1 održat će se u srijedu, 2.3.2016. u 10 sati u predavaonici E 407.Split, 29. veljače, 2016.

Katedra za matematiku

Seminar iz Matematike 2 - Grupa KI- A

Seminar iz kolegija Matematika 2 za studente Kemijskog  inženjerstva A - (prvi dio grupe), umjesto u srijedu 2.3.2016. od 17-19 održat će se u utorak, 1.3.2016. od 13-15 sati u predavaonici E 402.


Split, 29. veljače, 2016.

Katedra za matematiku

Promjene rasporeda demonstratura - Katedra za matematiku

RASPORED DEMONSTRATURA

PREDDIPLOMSKI STUDIJ - Grupa A i Stari studenti
PETAK 1200 – 1300  STUDENTSKA SOBA  –  Petra Brzović

PREDDIPLOMSKI STUDIJ - Grupa B i Grupa C
UTORAK 1300 – 1400  PREDAVAONICA br. 1 –  Petra Brzović

 

PREDDIPLOMSKI STUDIJ - Prehrambena tehnologija
UTORAK 1300 – 1400  STUDENTSKA SOBA  – Matea Šušnjara

STRUČNI STUDIJ - Zaštita i oporaba materijala
UTORAK 1300 – 1400  STUDENTSKA SOBA  – Matea Šušnjara

 

Molimo studente da poštuju raspored demonstratura za svoju grupu!!!

 

Split, 3.studenog, 2015.

Katedra za matematiku

Obavijest o početku predavanja iz kolegija Matematika i statistika za farmaceute

 

Prvo predavanje iz kolegija Matematika i statistika za farmaceute održat će se 27.10.2015.  (KTF, predavaonica P4) s početkom u 9:15 sati.

Split, 26.10.2015.                                                                                                                                                            Katedra za matematiku

 

Matematika 1 - Obavijest o demonstraturama

Kako je u petak, 23.10.2015. nenastavni dan, demonstrature iz Matematike 1 održat će se u četvrtak 22.10.2015. u 11 sati u Studentskoj sobi.
 
Split, 19. listopada, 2015.
Katedra za matematiku