Rezultati I. parcijalni test Metode karakterizacije materijala

Rezultati iz I. parcijalnog testa iz predmeta Metode karakterizacije materijala održanog 16.04.2019. objavljeni su na web stranicama Zavoda za anorgansku tehnologiju/Nastavni materijali/Metode karakterizacije materijala.

Rezultati I. parcijalni test Priprema tehnoloških voda

Rezultati I. parcijalnog testa iz predmeta Priprema tehnoloških voda održanog 15.04.2019. objavljeni su na web stranicama Zavoda za anorgansku tehnologiju/Nastavni materijali/Priprema tehnoloških voda.

Rezultati pismenog dijela ispita Priprema tehnoloških voda

Rezultati pismenog dijela ispita iz predmeta Priprema tehnoloških voda održanog 18.09.2018. objavljeni su na web stranicama Zavoda za anorgansku tehnologiju/Nastavni materijali/Priprema tehnoloških voda.
Usmeni dio ispita za studente koji su položili pismeni dio ispita održat će 21.09.2018. u 13:00.

Rezultati pismenog dijela ispita, Materijali u graditeljstvu

Rezultati pismenog dijela ispita iz predmeta Materijali u graditeljstvu održanog 12.09.2018. objavljeni su na web stranicama Zavoda za anorgansku tehnologiju/Nastavni materijali/Materijali u graditeljstvu.
Usmeni dio ispita održat će se u ponedjeljak u 13:00.

Rezultati pismenog dijela ispita iz predmeta Metode karakterizacije materijala

Rezultati pismenog dijela ispita iz predmeta Metode karakterizacije materijala održanog 11.09.2018. objavljeni su na web stranicama Zavoda za anorgansku tehnologiju/Nastavni materijali/Metode karakterizacije materijala.
Usmeni dio ispita za sve studente koji su se prijavili na ispitni rok (koji su položili pismeni dio ispita) održat će se 14.09.2018. u 13:00.

Rezultati pismenog dijela ispita Priprema tehnoloških voda

Rezultati pismenog dijela ispita iz predmeta Priprema tehnoloških voda održanog 04.09.2018. objavljeni su na web stranicama Zavoda za anorgansku tehnologiju/Nastavni materijali/Priprema tehnoloških voda.
Usmeni dio ispita za studente koji su položili pismeni dio ispita održat će 07.09.2018. u 14:00.