Oglasna ploča (Prof.dr.sc. Dražan Jozić)

Obavijest za studente svih preddiplomskih studija 1. godine o prvom kolokviju iz predmeta Primjena računala

Prvi kolokvij iz predmeta Primjena računala održat će se u petak 29. 11. 2019. godine u 11 sati u amfiteatru A02.
Dana 22. 11. 2019. godine ćemo imati predavanja po rasporedu

Usmeni dio ispita iz predmeta Metode karakterizacije materijala

Usmeni dio ispita iz predmeta  Metode karakterizacije materijala na Dekanskom roku održat će se  26.09.2019. u 12:00.

Rezultati pismenog dijela ispita iz predmeta Materijali u graditeljstvu

Rezultati pismenog dijela ispita iz predmeta Materijali u graditeljstvu održanog 25.09.2019. objavljeni su na web stranicama Zavoda za anorgansku tehnologiju/Nastavni materijali/Materijali u graditeljstvu
Usmeni dio ispita zodržat će se 26.09.2019. u 11:00.

Rezultati pismenog dijela ispita iz predmeta Materijali u graditeljstvu

Rezultati pismenog dijela ispita iz predmeta Materijali u graditeljstvu održanog 11.09.2019. objavljeni su na web stranicama Zavoda za anorgansku tehnologiju/Nastavni materijali/Materijali u graditeljstvu

Usmeni dio ispita za sve studente koji su se prijavili na ispitni rok (koji su položili pismeni dio ispita) održat će se 20.09.2019. u 11:00.

Rezultati pismenog dijela ispita iz predmeta Metode karakterizacije materijala

Rezultati pismenog dijela ispita iz predmeta Metode karakterizacije materijala održanog 10.09.2019. objavljeni su na web stranicama Zavoda za anorgansku tehnologiju/Nastavni materijali/Metode karakterizacije materijala.
Usmeni dio ispita za sve studente koji su se prijavili na ispitni rok i koji su položili pismeni dio ispita održat će se u petak 20.09.2019. u 10:00,