Oglasna ploča (Prof.dr.sc. Dražan Jozić)

Rezultati pismenog dijela ispita: Priprema tehnoloških voda (rok 12.07.2019.)

Rezultati pismenog dijela ispita iz predmeta Priprema tehnoloških voda, održanog 12.07.2019., objavljeni su na web stranicama Zavoda za anorgansku tehnologiju/Nastavni materijali/Priprema tehnoloških voda. Usmeni dio ispita održat će se u srijedu (17.07.2019.) u 12:00.

Rezultati pismenog dijela ispita iz predmeta Metode karakterizacije materijala

Rezultati pismenog dijela ispita iz predmeta Metode karakterizacije materijala održanog 08.07.2019. objavljeni su na web stranicama Zavoda za anorgansku tehnologiju/Nastavni materijali/Metode karakterizacije materijala.
Usmeni dio ispita za sve studente koji su se prijavili na ispitni rok i koji su položili pismeni dio ispita održat će se u srijedu 17.07.2018. u 10:00.

Rezultati pismenog dijela ispita iz predmeta Materijali u graditeljstvu

Rezultati pismenog dijela ispita iz predmeta Materijali u graditeljstvu održanog 05.07.2019. objavljeni su na web stranicama Zavoda za anorgansku tehnologiju/Nastavni materijali/Materijali u graditeljstvu

Usmeni dio ispita za sve studente koji su se prijavili na ispitni rok (koji su položili pismeni dio ispita) održat će se 08.07.2018. u 10:00.

Rezultati pismenog dijela ispita iz predmeta Metode karakterizacije materijala

Rezultati pismenog dijela ispita iz predmeta Metode karakterizacije materijala održanog 24.06.2019. objavljeni su na web stranicama Zavoda za anorgansku tehnologiju/Nastavni materijali/Metode karakterizacije materijala.
Usmeni dio ispita za sve studente koji su se prijavili na ispitni rok (koji su položili pismeni dio ispita) održat će se 03.07.2018. u 10:00.

Rezultati pismenog dijela ispita: Priprema tehnoloških voda (rok 28.06.2019.)

Rezultati pismenog dijela ispita iz predmeta Priprema tehnoloških voda, održanog 28.06.2019., objavljeni su na web stranicama Zavoda za anorgansku tehnologiju/Nastavni materijali/Priprema tehnoloških voda. Usmeni dio ispita održat će se u srijedu (03.07.2019.) u 11:00.