Oglasna ploča (Prof.dr.sc. Dražan Jozić)

Rezultati pismenog dijela ispita, Materijali u graditeljstvu

Rezultati pismenog dijela ispita iz predmeta Materijali u graditeljstvu održanog 12.09.2018. objavljeni su na web stranicama Zavoda za anorgansku tehnologiju/Nastavni materijali/Materijali u graditeljstvu.
Usmeni dio ispita održat će se u ponedjeljak u 13:00.

Rezultati pismenog dijela ispita iz predmeta Metode karakterizacije materijala

Rezultati pismenog dijela ispita iz predmeta Metode karakterizacije materijala održanog 11.09.2018. objavljeni su na web stranicama Zavoda za anorgansku tehnologiju/Nastavni materijali/Metode karakterizacije materijala.
Usmeni dio ispita za sve studente koji su se prijavili na ispitni rok (koji su položili pismeni dio ispita) održat će se 14.09.2018. u 13:00.

Rezultati pismenog dijela ispita Priprema tehnoloških voda

Rezultati pismenog dijela ispita iz predmeta Priprema tehnoloških voda održanog 04.09.2018. objavljeni su na web stranicama Zavoda za anorgansku tehnologiju/Nastavni materijali/Priprema tehnoloških voda.
Usmeni dio ispita za studente koji su položili pismeni dio ispita održat će 07.09.2018. u 14:00.

Rezultati pismenog dijela ispita iz predmeta Materijali u graditeljstvu

Rezultati pismenog dijela ispita iz predmeta Materijali u graditeljstvu održanog 29.08.2018. objavljeni su na web stranicama Zavoda za anorgansku tehnologiju/Nastavni materijali/Materijali u graditeljstvu.

Rezultati pismenog dijela ispita iz predmeta Metode karakterizacije materijala

Rezultati pismenog dijela ispita iz predmeta Metode karakterizacije materijala održanog 28.08.2018. objavljeni su na web stranicama Zavoda za anorgansku tehnologiju/Nastavni materijali/Metode karakterizacije materijala.
Usmeni dio ispita za sve studente koji su se prijavili na ispitni rok (koji su položili pismeni dio ispita) održat će 30.08.2018. u 13:00.