Oglasna ploča (Prof.dr.sc. Dražan Jozić)

Rezultati pismenog dijela ispita iz predmeta Materijali u graditeljstvu

Rezultati pismenog dijela ispita iz predmeta Materijali u graditeljstvu održanog 05.07.2019. objavljeni su na web stranicama Zavoda za anorgansku tehnologiju/Nastavni materijali/Materijali u graditeljstvu

Usmeni dio ispita za sve studente koji su se prijavili na ispitni rok (koji su položili pismeni dio ispita) održat će se 08.07.2018. u 10:00.

Rezultati pismenog dijela ispita iz predmeta Metode karakterizacije materijala

Rezultati pismenog dijela ispita iz predmeta Metode karakterizacije materijala održanog 24.06.2019. objavljeni su na web stranicama Zavoda za anorgansku tehnologiju/Nastavni materijali/Metode karakterizacije materijala.
Usmeni dio ispita za sve studente koji su se prijavili na ispitni rok (koji su položili pismeni dio ispita) održat će se 03.07.2018. u 10:00.

Rezultati pismenog dijela ispita: Priprema tehnoloških voda (rok 28.06.2019.)

Rezultati pismenog dijela ispita iz predmeta Priprema tehnoloških voda, održanog 28.06.2019., objavljeni su na web stranicama Zavoda za anorgansku tehnologiju/Nastavni materijali/Priprema tehnoloških voda. Usmeni dio ispita održat će se u srijedu (03.07.2019.) u 11:00.

Usmeni ispit Materijali u graditeljstvu

Usmeni ispit iz predmeta Materijali u graditeljstvu (ispitni rok od 21.06.2019.) održat će se u utorak 02.07.2019 u 10:00.

Rezultati II. parcijalnog testa iz predmeta Materijali u graditeljstvu

Rezultati II parcijalnog testa iz predmeta Materijali u graditeljstvu objavljeni su na web stranicama Zavoda za anorgansku tehnologiju/Nastavni materijali/Materijali u graditeljstvu.