Oglasna ploča (izv.prof.dr.sc. Dražan Jozić)

Rezultati pismenog dijela ispita iz predmeta Metode karakterizacije materijala

on .

Rezultati pismenog dijela ispita iz predmeta Metode karakterizacije materijala održanog 08.07.2019. objavljeni su na web stranicama Zavoda za anorgansku tehnologiju/Nastavni materijali/Metode karakterizacije materijala.
Usmeni dio ispita za sve studente koji su se prijavili na ispitni rok i koji su položili pismeni dio ispita održat će se u srijedu 17.07.2018. u 10:00.