Oglasna ploča (Prof.dr.sc. Dražan Jozić)

Rezultati pismenog dijela ispita iz predmeta Metode karakterizacije materijala

Rezultati pismenog dijela ispita iz predmeta Metode karakterizacije materijala održanog 24.06.2019. objavljeni su na web stranicama Zavoda za anorgansku tehnologiju/Nastavni materijali/Metode karakterizacije materijala.
Usmeni dio ispita za sve studente koji su se prijavili na ispitni rok (koji su položili pismeni dio ispita) održat će se 03.07.2018. u 10:00.

Rezultati pismenog dijela ispita: Priprema tehnoloških voda (rok 28.06.2019.)

Rezultati pismenog dijela ispita iz predmeta Priprema tehnoloških voda, održanog 28.06.2019., objavljeni su na web stranicama Zavoda za anorgansku tehnologiju/Nastavni materijali/Priprema tehnoloških voda. Usmeni dio ispita održat će se u srijedu (03.07.2019.) u 11:00.

Usmeni ispit Materijali u graditeljstvu

Usmeni ispit iz predmeta Materijali u graditeljstvu (ispitni rok od 21.06.2019.) održat će se u utorak 02.07.2019 u 10:00.

Rezultati II. parcijalnog testa iz predmeta Materijali u graditeljstvu

Rezultati II parcijalnog testa iz predmeta Materijali u graditeljstvu objavljeni su na web stranicama Zavoda za anorgansku tehnologiju/Nastavni materijali/Materijali u graditeljstvu.

Rezultati II. parcijalnog testa iz predmeta Priprema tehnoloških voda

Rezultati II. parcijalnog testa iz predmeta Priprema tehnoloških voda objavljeni su na web stranicama Zavoda za anorgansku tehnologiju/Nastavni materijali/Priprema tehnoloških voda.