Organska kemija II - rezultati parc. ispita

Rezultati 1. parcijalnog ispita iz Organske kemije II nalaze se na webu Zavoda za organsku kemiju, u izborniku Nastavni materijali - Rezultati na ispitima.

17. 5. 2019.                                                       Izv. prof. dr. sc. Ani Radonić